Soạn bài: Bố cục trong văn bản lớp 7

Soạn bài: Bố cục trong văn bản lớp 7


Bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản
1.    Bố cục của văn bản

“ Người thầy đạo cao, đức trọng”. Gồm 3 phần tương đương với các mở bài, thân bài, kết bài:
–    Phần một (từ đầu đến … danh lợi) ->Mở bài : Giới thiệu về thầy giáo Chu Văn An.
–    Phần hai (từ học trò … vào thăm) ->Thân bài : Chứng minh thầy giáo Chu Văn An là thầy giáo giỏi, tính tình cứng cỏi.
–    Phần ba (còn lại) ->Kết bài : Niềm tiếc thương và sự tôn kính thầy giáo Chú Văn An.


2.    Những yêu cầu về bố cục trong văn bản:
–    Bản (1) và bản (2) là chưa có bố cục.
–    Các sự việc chính của hai câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng và Lợn cưới áo mới tuy vẫn có mặt trong bản kể này nhưng chúng không được sắp xếp theo một trật tự hợp lí.


3.    Các phần của bố cục:
–    Mở bài: giới thiệu nội dung sẽ triển khai.
–    Thân bài: triển khai nội dung đã giới thiệu ở mở bài, lí giải các sự việc diễn ra trong bài.
–    Kết bài: khẳng định và nâng cao vấn đề đã trình bày ở phần nội dung.

 

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!