Suy nghĩ của em về câu: “Có làm thì mới có ăn không dưng ai dễ đem phần đến cho”

Đề bài: Suy nghĩ của anh chị về câu nói: “ Có làm thì mới có ăn không dưng ai…

Em có suy nghĩ gì về tình bạn trong xã hội hiện nay

Đề bài: Anh chị có suy nghĩ gì về tình bạn trong xã hội hiện nay Sống trong biển ngọc…

Suy nghĩ gì về tấm lòng hiếu học của nhân dân Việt Nam

Đề bài: Em có suy nghĩ gì về tấm lòng hiếu học của nhân dân Việt Nam Học là quá…

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)   I.    Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Phong cách…

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3: Văn tự sự

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3: Văn tự sự   I.    Hướng dẫn chung 1.    Xem lại…

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự lớp 10

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự lớp 10   I.    Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản…

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt lớp 10

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt lớp 10   1.    Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt Ngôn ngữ sinh hoạt…

Khát quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Khát quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX   1.    Điểm chung và…

Soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam   I.    Nội dung ôn tập 1.    Văn học dân…