Suy nghĩ của em về câu: “Có làm thì mới có ăn không dưng ai dễ đem phần đến cho”

Đề bài: Suy nghĩ của anh chị về câu nói: “ Có làm thì mới có ăn không dưng ai dễ đem phần đến cho”.

Trong cuộc sống, lao động là tiền đề để con người duy trì và tồn tại. Như dân tộc ta đã có câu “ lao động là vinh quang” hay “ Có làm thì mới có ăn không dung ai dễ đem phần đến cho”.

Làm là hình thức lao động để tạo ra của cải vật chất, chính vì thế nó là cơ sở để chúng ta tạo nên những của cải vật chất cho cuộc sống của mình, làm để tạo ra thức ăn, tạo ra tiền bạc. câu nói trên đã mang ý nghĩa rằng, có làm mới có cái mà ăn, không dưng lại có ai mang đến phần cho chúng ta. Chính vì thế câu nói này muốn đề cao cho con người đó là lợi ích của lao động, có lao động con người mới có được sự sống, mới duy trì và tồn tại được.

Lao động luôn giúp chúng ta trở thành những con người có ích cho xã hội, đúng như Khổng Tử đã nói: “ Nhàn cư vi bất thiện”, nhàn dỗi quá chúng ta sẽ trở thành con người sống vô ích, không có đóng góp gì cho bản thân, gia đình và xã hội, chính vì thế chỉ có lao động mới giúp chúng ta rèn luyện được bản thân, mới tạo nên được thực phẩm, tạo nên của cải để chúng ta duy trì sự sống của mình.

Có làm mới có ăn, đề cao việc con người phải biết lao động, chỉ có lao động mới giúp chúng ta tồn tại, không ai sống mà không lao động cả. Như dân tộc ta từ xưa đến nay luôn đề cao được tinh thần học hỏi, rèn luyện nâng cao và tu dưỡng được đạo đức, cá nhân, luôn lao động, sáng tạo để tạo nên những thứ để duy trì cuộc sống.

15

Có làm mới có ăn chính vì thế dân ta luôn đề cao con người phải biết lao động. Như Bác Hồ xưa đã từng nói: “ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, ai ai cũng phải lao động, không kể theo độ tuổi. Chỉ có lao động mới giúp chúng ta duy trì được sự sống, mới giúp chúng ta trở thành những con người có ích cho xã hội được.

Không tự dưng có người mang đến cho chúng ta ăn, như chúng ta đều biết câu chuyện há miệng chờ sung, anh chàng chờ sung rụng đến miệng rồi ăn, chứ nhất quyết không vặt lấy ăn, cuối cùng phải chịu cảnh chết đói. Qua câu chuyện này cũng phần nào muốn nhấn mạnh đến vai trò của lao động trong cuộc sống của con người, con người phải biết lao động để tạo ra giá trị của cuộc sống.

Trong cuộc sống chúng ta thấy rất nhiều tấm gương yêu lao động, họ hang say trong lao động, luôn cố gắng từng ngày lao động chăm chỉ để tạo ra của cải, nuôi dưỡng bản thân và xã hội. Tuy nhiên lại có một số người lười lao động, chỉ muốn tận hưởng, để rồi họ phải nghĩ đến con đường ăn cắp, ăn trộm để tồn tại, cuối cùng lâm vào bước đường cùng thậm chí giết người cướp của. Hiện nay như chúng ta đều thấy, tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng nhiều vụ giết người cướp của xảy ra, đây là điều đáng cảnh báo trong tình trạng lười lao động mà muốn hưởng thụ cao.

Là học sinh, mỗi chúng ta cần phải có ý thức trong việc rèn luyện và phát triển bản thân mình, rèn luyện là con người có ích cho xã hội, yêu lao động, đáng quý, đáng chân trọng những thứ của mình. Luôn biết yêu lao động để tạo nên của cải vật chất, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, đó mới thực sự là điều đáng trân trọng trong cuộc sống.

Mỗi chúng ta cần phải luôn ý thức rèn luyện bản thân mình, có như vậy, chúng ta mới trở thành những người có ích cho xã hội, luôn ý thức được vai trò cũng như trách nhiệm của mình với cuộc sống, với xã hội. Trở thành người công dân có ích cho xã hội.  Bởi vì chỉ có lao động mới giúp cho chúng ta trở thành những người có ích cho gia đình và cho xã hội.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

SUY NGHI CUA EM VE CAU: " CO LAM THI MOI CO AN KHONG DUNG AI DE DEM PHAN DEN CHO"

SUY NGHĨ CỦA EM VỀ CÂU: " CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN KHÔNG DƯNG AI DỄ ĐEM PHẦN ĐẾN CHO"

PHAN TICH CAU: " CO LAM THI MOI CO AN KHONG DUNG AI DE DEM PHAN DEN CHO"

PHÂN TÍCH CÂU: " CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN KHÔNG DƯNG AI DỄ ĐEM PHẦN ĐẾN CHO"

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!