Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Gió đưa cành trúc là đà… Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Gió đưa cành trúc là đà… Nhịp chày Yên Thái,…

Phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao: Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao: Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc…

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn… Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn… Cho tròn chữ hiếu…

Câu ca dao nói về số phận người phụ nữ trong thời phong kiến: Thân em như trái bần trôi Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu

Đề bài: Câu ca dao nói về số phận người phụ nữ trong thời phong kiến: Thân em như trái…

Nêu cảm xúc của em về rừng văn lớp 8

Đề bài: Nêu cảm xúc của em về rừng văn lớp 8. Em biết rừng từ những trang sách nhỏ,…

Phát biểu cảm nghĩ của em về mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh Mùa xuân phải đẹp…

Phát biểu cảm nghĩ của em về mùa xuân Hà Nội

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về mùa xuân Hà Nội văn lớp 8. Mùa xuân về là…

Bác Hồ muốn khuyên chúng ta điều gì trong câu Mùa xuân là tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Đề bài: Mùa xuân là tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân Bác Hồ muốn khuyên…

Nêu ý kiến của em về câu nói “Học, học nữa, học mãi” của Lê Nin

Đề bài: Lê nin khuyên: “Học, học nữa, học mãi”. Em có ý kiến gì trước lời khuyên đó. Học…