Hãy viết bài văn miêu tả trận bão lũ khủng khiếp mà em được chứng kiến

Đề bài: Em đã từng chứng kiến cảnh bão lũ trên quê mình hoặc chứng kiến trên truyền hình. Hãy…

Phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích Nỗi oan hại chồng trong vở chèo Quan âm thị kính

Đề bài: Em hãy phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích Nỗi oan hại chồng trong vở chèo Quan âm…

Phát biểu cảm nghĩ về Ca Huế trên sông Hương của Hà Ánh Minh

Đề bài; Phát biểu cảm nghĩ về Ca Huế trên sông Hương của Hà Ánh Minh Mảnh đất Huế, con…

Phát biểu cảm nghĩ về Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn

Đề bài Em hãy phát biểu cảm nghĩ về Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn Truyện quan lại…

Phân tích bài Ý nghĩa của văn chương của Hoài Thanh

Đề bài: Em hãy phân tích bài Ý nghĩa của văn chương của Hoài Thanh Nói về văn chương đã…

Phân tích bài Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đề bài: Em hãy phân tích bài Đức tính giản dị của Bác Hồ Hồ Chí Minh – vị lãnh…

Phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai Mai

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai mai Trong giới…

Phân tích bài tình yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh

Đề bài: Em hãy phân tích bài tình yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh Vốn coi…

Phân tích một số câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Đề bài: Em hãy phân tích một số câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Người…