“Xét cho cùng ý nghĩa thực sự của văn học là nhân đạo hóa con người”. Chứng minh bằng những dẫn chứng văn học cụ thể?

Đề bài: Anh chị  hiểu và suy nghĩ như thế nào về ý kiến cho rằng: “Xét cho cùng ý…

“Qua một nỗi lòng, một cảnh ngộ, một sự việc của nhân vật, nhà văn muốn đối thoại với người đọc một vấn đề nhân sinh”. Từ một truyện ngắn mà anh chị thích hãy bày tỏ quan niệm về ý kiến trên?

Đề bài: Bàn về truyện ngắn có ý kiến cho rằng: “Qua một nỗi lòng, một cảnh ngộ, một sự…

“Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo…phong cách của mình” làm rõ quan điểm trên

Đề bài: Nói về tính độc đáo của phong cách trong sáng tác văn học, có ý kiến cho rằng:…

Từ xưa đến nay, cha ông ta luôn coi văn học là một vũ khí chiến đấu mạnh mẽ và sắc bén. Anh chị hãy làm sáng tỏ quan niệm đó?

Đề bài: Từ xưa đến nay, cha ông ta luôn coi văn học là một vũ khí chiến đấu mạnh…

“Một tiểu thuyết thật sự hứng thú là tiểu thuyết không chỉ mua vui cho chúng ta, mà quan trọng hơn là giúp chúng ta nhận thức thế giới, lí giải thế giới”. Bàn luận về ý kiến trên ?

Đề bài: Nhà văn Pháp Giooc giơ đuy a men (1884- 1966) nói: “Một tiểu thuyết thật sự hứng thú…

“Thơ phải có tư tưởng, có ý thức, vì bất cứ cảm xúc, tình tự nào của con người cũng dính liền với sự suy nghĩ….

Đề bài: “Thơ phải có tư tưởng, có ý thức, vì bất cứ cảm xúc, tình tự nào của con…

Anh chị hãy phân tích những biểu hiện của cảm hứng yêu nước trong văn học Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945

Đề bài: Qua những bài thơ đã học và đọc thêm, anh chị hãy phân tích những biểu hiện của…

“Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật” Anh chị suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên?

Bàn về thơ, nhà phê bình văn học người Nga, Bi-ê-lin xki cho rằng: “Thơ trước hết là cuộc đời,…

“Thơ là thơ nhưng đồng thời là họa, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng” (Sóng Hồng). Anh chị hiểu ý kiến trên như thế nào?

“Thơ là thơ nhưng đồng thời là họa, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng” (Sóng Hồng). Anh…