Em có suy nghĩ gì về tình bạn trong xã hội hiện nay

Đề bài: Anh chị có suy nghĩ gì về tình bạn trong xã hội hiện nay

Sống trong biển ngọc kim cương, không bằng sống giữa tình thương bạn bè, đó là những câu tục ngữ hay nói về tình bạn, tình bạn là vô cùng đáng quý, đang tự hào. Mỗi chúng ta đều có những người bạn của mình, vì thế tình bạn trong xã hội hiện nay là cực kỳ quan trọng.

Tình bạn là tình cảm giữa hai người với nhau, đó là tình cảm gắn bó giữa những người thân thiết, gắn bó tình cảm và có chung đặc điểm sống. Tình bạn giúp chúng ta có nhiều cơ sở hơn trong cuộc sống, nó là động lực, là niềm vui, là bờ vai cho chúng ta mỗi khi chúng ta cảm thấy buồn hay gặp những khó khăn trong cuộc sống. Chính vì thế, tình bạn là cực kỳ đáng quý, đáng chân trọng, mỗi chúng ta cần phải xác định cho mình những người bạn thực sự, người bạn chân thành, những người chơi với chúng ta bằng tình cảm thực sự, chứ không phải vì của cải vật chất.

Từ xưa đến nay tình bạn là tình cảm mà con người chúng ta luôn coi trọng, nó là tình cảm thiêng liêng của mỗi người, không ai sống mà không có tình bạn. Bạn bè là người sẽ luôn giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn, sẵn sàng san sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng với chúng ta, người bạn là người có thể quan tâm, đến với chúng ta khi chúng ta cảm thấy buồn hay gặp những điều khó khăn trong cuộc sống.

Tình bạn từ xưa đến nay luôn được dân tộc ta coi trọng, nó là tình cảm quý báu, đáng quý của mỗi con người, chính vì thế, tình bạn là thứ mà đáng chân trọng, ngợi khen, biểu hiện của tình bạn là sự giúp đỡ, san sẻ, niềm vui nỗi buồn cùng với nhau, sẵn sàng đến bên nhau khi gặp khó khăn.

Những người bạn thực sự là người đến với chúng ta không phải vì vật chất tiền tài, là người có nhiều đặc điểm chung với chúng ta, là người luôn mang đến cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất.

tải xuống (1)

Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều người luôn hết mình vì bạn bè, luôn sẵn lòng đến với bạn bè khi họ gặp khó khăn, khổ cực, tình bạn đó thật đáng quý, đáng chân trọng, chính vì vậy, mỗi chúng ta cần phải luôn xác định cho mình những người bạn thực sự, rồi chân quý những tình cảm đáng quý đó.

Tình bạn là cơ sở trong cuộc sống, không ai có thể sống mà không có tình bạn, tình bạn là chân quý của mọi tình cảm, nó thật thiêng liêng và đáng được trân trọng.  Như chúng ta đều thấy trong cuộc sống nhiều người đến với nhau, chơi với nhau vì tình cảm thực sự, chứ không phải vì tiền tài hay địa vị. Khi khó khăn những người bạn thực sự sẽ đến với chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta mà không đòi hỏi, danh lợi hay tiền tài gì hết.

Tuy nhiên cũng có một số người chơi với nhau vì mục đích cá nhân, nhưng tình cảm đó không lâu bền, khi khó khăn, cần giúp đỡ thì lại không thấy xuất hiện, tình cảm bạn bè là thứ có thể dễ nhận ra nhất, chính vì thế mỗi chúng ta nên sống chân thành, tình cảm bạn bè đáng quý, đáng tự hào, là tình cảm lâu bền, chúng ta chơi với nhau bằng tình cảm chứ không phải vì địa vị hay danh lợi.

Cuộc sống phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, chính vì thế, tình bạn có thể được nảy nở trong những lúc đó, những người bạn thực sự là người không bao giờ quản ngại khó khăn mà không giúp đỡ chúng ta, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi chúng ta khó khăn nhất trong cuộc sống.

Trong xã hội hiện nay, tình bạn là thứ tình cảm đáng quý, đáng trân trọng, chính vì thế mỗi chúng ta cần phải biết giữa gìn, chân quý tình cảm bạn bè, luôn giữ gìn và phát triển tình bạn của mình. Tình bạn là tình cảm thiêng liêng và đáng được chân trọng trong xã hội. Chính vì thế, mỗi người nên có ý thức bảo vệ tình bạn thực sự của mình.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

EM CO SUY NGHI GI VE TINH BAN TRONG XA HOI HIEN  NAY

EM CÓ SUY NGHĨ GÌ VỀ TÌNH BẠN TRONG XÃ HỘI HIỆN  NAY

SUY NGHI GI VE TINH BAN TRONG XA HOI HIEN  NAY

SUY NGHĨ GÌ VỀ TÌNH BẠN TRONG XÃ HỘI HIỆN  NAY

Tác giả

Related Posts