Phân tích một số câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Đề bài: Em hãy phân tích một số câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Người Việt ta xưa kia không chỉ biết làm lụng chăm chỉ mà còn biết đúc kết những kinh nghiệm của mình bằng những câu tục ngữ ngắn gọn dễ hiểu. Những câu tục ngữ ấy được truyền từ đời này sang đời khác và lưu truyền cho tới tận ngày nay. Trong đó, tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất là chùm tục ngữ dồi dào về số lượng và đa dạng về nội dung

Trước hết là những câu tục ngữ về thiên nhiên. Ông cha ta đã mất nhiều đời sinh sống quan sát để đúc kết ra những kinh nghiệm dự báo về hiện tượng của thiên nhiên và thời tiết. Khi ấy chúng ta không có những kĩ thuật hiện đại để có thể dự báo được những hiện tượng của thiên nhiên nhưng bằng con mắt tỉ mỉ và óc quan sát khoa học ông cha ta đã đúc kết được những kinh nghiệm khi quan sát thiên nhiên như:

Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

TUC NGU 1

Cơn đằng Đông, vừa trông vừa chạy

Cơn đằng Nam, vừa làm vừa chơi

Cơn đằng Bắc, đổ thóc ra phơi

Cơn đằng Tây, mưa ngu bão ngáo

Những câu tục ngữ trên cho thấy, khi chớp đằng đông nhay nháy mà gà cất tiếng gáy thì khi ấy trời sẽ có mưa. Mỗi khi xuất hiện cơn mưa đằng Đông thì phải vừa trông vừa chạy, cơn mưa đằng Nam thì mưa sẽ đến chậm hơn thì có thể làm thư thả còn cơn đằng Bắc thì sẽ không có mưa, cơn đằng Tây thì mưa bão. Hay những câu nói về thời gian của tự nhiên như: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối”…

Bên cạnh những câu tục ngữ về thiên nhiên là những câu tục ngữ về lao động sản xuất. Ông cha ta đã đúc kết được kinh nghiệm như: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” hay “Nhất thì, nhì thục”, “chắc rễ bền cây”, “Con trâu là đầu cơ nghiệp”…Nước ta vốn là nền nông nghiệp lúa nước vì thế cho nên những câu tục ngữ đều xoay quanh công việc ấy. Trong việc trồng lúa thì yếu tố quan trọng nhất không phải là giống mà là nước sau đó đến phân và sự chăm sóc của con người. Con trâu được coi là một tài sản quý giá của con người Việt cổ, không có trâu thì không thể làm việc được.

Tóm lại qua đây ta có thể thấy được kinh nghiệm của cha ông ta trong việc nhìn hiện tượng thiên nhiên và lao động sản xuất. Từ những kinh nghiệm ấy chúng ta có thể biết được những việc phải làm để nâng cao năng suất trong trồng lúa và đoán được hiện tượng thiên nhiên đơn giản.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

PHAN TICH MOT SO MOT SO CAU TUC NGU VE THIEN NHIEN VA LAO DONG SAN XUAT

PHÂN TÍCH MỘT SỐ MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

EM HAY PHAN TICH MOT SO MOT SO CAU TUC NGU VE THIEN NHIEN VA LAO DONG SAN XUAT

EM HÃY PHÂN TÍCH MỘT SỐ MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Tác giả

Related Posts