Phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai Mai

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai mai

Trong giới nghiên cứu, Đặng Thai Mai là một trong những nhà nghiên cứu văn học xuất sắc và nổi tiếng. Trong sự nghiệp nghiên cứu của mình Đặng Thai Mai đã nghiên cứu được nhiều vấn đề quan trọng. Người đọc không những biết đến ông với những công trình nghiên cứu đồ sộ mà còn là những bài nghị luận sắc sảo. Tiêu biểu là bài nghị luận Sự giàu đẹp của tiếng Việt.

Trước hết nhà nghiên cứu đưa ra nhận định chung cho tiếng Việt. Theo ông “tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay”. Để giải thích cho nhận định của mình ông đưa ra hai lí do. Thứ nhất tiếng Việt đẹp bởi nó hài hòa về âm hưởng và thanh điệu và tế nhị trong câu. Thứ hai tiếng Việt hay bởi vì nó có đủ khả năng để diễn đạt tư tưởng, tình cảm và thỏa mãn được nhu cầu giao tiếp của con người.

Để chứng minh cho nhận định của mình Đặng Thai Mai dẫn ra những minh chứng cụ thể trong thực tế. Không chỉ ông nói tiếng Việt hay mà có rất nhiều người nhận định như vậy. Đó không chỉ là người trong nước mà còn là người nước ngoài.

Với luận điểm thứ nhất là tiếng Việt là thứ tiếng đẹp, Đặng Thai Mai dẫn chứng từ những ý kiến của những người nước ngoài. Họ cho rằng tiếng Việt giàu chất nhạc và tiếng Việt rành mạch trong lối nói và rất uyển chuyến trong câu. Theo nhà nghiên cứu, về mặt ngữ âm tiếng Việt có hệ thống phụ âm và nguyên âm phong phú vì thế nó rất giàu thanh điệu và hình tượng ngữ âm. Cụ thể tiếng Việt có 11 nguyên âm và 3 cặp nguyên âm đôi và phụ âm. Thanh điệu có tất cả sáu thanh: hai thanh bằng là thanh huyền và thanh ngang và bốn thanh trắc: sắc, hỏi, ngã, nặng.

Với luận điểm thứ hai là tiếng Việt là một thứ tiếng hay, Đặng Thai Mai cho rằng tiếng Việt dồi dào về cấu tạo về từ ngữ và hình thức diễn đạt. Từ vựng tiếng Việt không gói gọn trong số lượng nhất định mà nó phát triển theo thời gian, không ngừng đặt ra những từ ngữ mới, Việt hóa những từ nước ngoài. Ngữ pháp vô cùng uyển chuyển và linh hoạt.

Không chỉ vậy, cái hay và cái đẹp trong tiếng Việt có sự kết nối chặt chẽ với nhau để làm nên một thứ tiếng vừa giàu nhạc điệu vừa linh hoạt uyển chuyển. Có thể nói nhà nghiên cứu đã mang đến một cái nhìn vô cùng chính xác về tiếng Việt ta. Với lập luận sắc sảo bài nghị luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

SU GIAU DEP CUA TIENG VIET CUA DANG THAI MAI

EM HAY PHAN TICH DOAN TRICH SU GIAU DEP CUA TIENG VIET

SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT CỦA ĐẶNG THAI MAI

EM HÃY PHÂN TÍCH ĐOẠN TRÍCH SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT

 

Tác giả

Related Posts