Thà khởi nghiệp 1 mình, còn hơn khởi nghiệp với những người không phù hợp. Sẽ là mất thời gian, cơ hội, nguồn lực và tất nhiên cả tình cảm. Có đến 99.99% thất bại trong khởi nghiệp lý do đầu tiên là chọn sai team mặc dù dự án rất khả thi, rất tiềm năng.