Suy nghĩ gì về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam

Đề bài: Em có suy nghĩ gì về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam

Dân tộc Việt Nam có rất nhiều những truyền thống quý bau, và một trong những truyền thống để lại giá trị to lớn cho người đọc nhất đó là truyền thống tôn sư trọng đạo. Như dân gian ta xưa cũng có câu: “ Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.

Từ xưa đến nay những câu nói đó đã trở thành kim chỉ nan để mỗi con người chúng ta học tập và nâng cao bản thân mình nhiều hơn nữa, tôn sư là cần phải biết tôn trọng, biết ơn những người đã giúp chúng ta học tập, dạy dỗ chúng ta trở thành những con người có ích cho xã hội. Trọng đạo cần phải biết tôn trọng và phát huy những điều mà chúng ta học hỏi được để từ đó ngày càng cải thiện bản thân mình nhiều hơn nữa. NHững gí trị đó cần phải được tôn tạo và phát huy mỗi ngày.

Những giá trị, truyền thống đó đối với mỗi chúng ta là vô cùng đáng quý, rất được chân trọng, giữ gìn và phát triển mỗi ngày. Những giá trị truyền thống của dân tộc, những đạo lý đã được đúc kết từ xưa đến nay để truyền đạt lại cho chúng ta, mỗi ngày cần nâng cao phát triển bản thân, trí tuệ được cải thiện, hoàn thiện giá trị của bản thân mình nhiều hơn nữa.

Tôn sư trọng đạo là truyền thống cao đẹp mà dân gian ta đã đúc kết từ xưa đến nay, trải qua bao nhiêu năm tháng thời kì, câu nói đó vẫn cô đọng và phát triển trong con người của bản thân mình nhiều hơn nữa. Giá trị đó tạo nên được con người, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất cho bản thân. Mang lại cho con người những truyền thống văn hóa, giá trị cô đọng, và nhiều giá trị quý báu cho dân tộc Việt Nam.

Truyền thống to lớn đó mang lại cho chúng ta nguồn tri thức, để lại cho dân tộc của mình những giá trị văn hóa cao đẹp, giá trị tư tưởng, cũng như để lại cho mỗi chúng ta những tinh hoa đã được đúc kết chắt lọc từ rất lâu đời.

Mỗi chúng ta cần phải hiểu được giá trị của truyền thống tôn sư trọng đạo, đó là những giá trị cao quý, làm nổi nên những giá trị to lớn của cả một dân tộc của chúng ta, phát triển hơn nữa giá trị của cuộc sống, phát triển mạnh mẽ hơn những giá trị của một đất nước, của cả một dân tộc. Truyền thống này luôn được chúng ta nâng cao bản thân, giá trị đạo đức của mình. Nâng cao về tri thức trí tuệ cho mỗi con người.

Dân tộc ra có rất nhiều những câu ca dao ca ngợi truyền thống đạo đức, giá trị tôn tạo và coi trọng giá trị và biết ơn về cội nguồn những người đã chèo lái con thuyền tri thức đến với chúng ta. Biết giữ gìn, phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa, cần phải phát triển bản thân, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển bản thân mỗi ngày. Cải thiện nguồn tri thức, phát triển bản thân, để từ đó nâng cao về giá trị của cuộc sống, giá trị văn hóa, tinh hoa và giá trị của mỗi con người trong những giá trị văn hóa của dân tộc.

Truyền thống tôn sư trọng đạo là một trong những truyền thống quý báu , chúng ta cần phải nâng cao và giữ gìn mỗi ngày. Như xưa dân tộc ta đã có câu, muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Đạo lý này luôn đúng, muốn học hỏi tri thức, muốn phát triển bản thân, chúng ta cần phải cải thiện và biết ơn những người đã tạo ra tri thức cho chúng ta, phát triển bản thân mỗi ngày.

TON SU

Biết chân trọng và giữ gìn những giá trị văn hóa là một trong những phẩm chất cao đẹp, mỗi người chúng ta cần phải phát triển bản thân, đưa đến cho dân tộc những giá trị văn hóa, phát triển nguồn tri thức, để lại cho dân tộc những tinh hoa, giá trị của cuộc sống, đưa đến cho mỗi người những tinh hoa, giá trị của cuộc sống, biết sống và tạo nên những giá trị văn hóa cao đẹp, để lại cho chúng ta những nguồn tri thức cao quý, biết yêu thương và trân trọng những giá trị của dân tộc Việt Nam.

Luôn cải thiện và phát triển bản thân mỗi ngày, cải thiện cuộc sống, để lại những tinh hoa văn hóa, biết coi trọng và giữ gìn truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, luôn biết tôn tạo những giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống của mỗi con người, để từ đó tạo nên nguồn giá trị văn hóa, tri thức, góp phần làm nên cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cần phải khuyến khích phát triển, nâng cao giá trị văn hóa của dân tộc, nâng cao và phát triển những giá trị văn hóa, tinh hoa của dân tộc Việt Nam, luôn biết phê và tự phê, biết giữ gìn, chân trọng những giá trị văn hóa, tinh hoa của dân tộc, biết cải thiện và giữ gìn hơn nữa, giá trị văn hóa của bản thân.

Truyền thống tôn sư trọng đạo là một trong những truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, chúng ta cần phải biết trân trọng và phát huy, giữ gìn nó mỗi ngày.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

SUY NGHI CUA ANH CHI VE VAN DE TON SU TRONG DAO

SUY NGHĨ CỦA ANH CHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

SUY NGHI CUA ANH CHI VE VAN DE TON SU TRONG DAO TRONG XA HOI VIET NAM

SUY NGHĨ CỦA ANH CHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!