Kể lại câu chuyện lịch sử thời nhà Trần “vì muôn dân”

Đề bài: Em hãy kể lại câu chuyện lịch sử thời nhà Trần “Vì muôn dân”

Câu chuyện Vì muôn dân nói về việc Trần Quốc Tuấn hóa giải mối thù trong gia tộc để đất nước được thái bình, nhân dân được yên ổn làm ăn sinh sống. Khi Trần Quốc Tuấn còn nhỏ, cha của ông và vua Trần Thái Tông vốn có mối bất hòa, xung đột gay gắt. Bởi vậy mà trước khi lâm trung, cha của Trần Quốc Tuấn đã có lời dặn dò hãy vì ông mà giành lấy thiên hạ. Nếu Trần Quốc Tuấn không làm theo thì ở dưới suối vàng ông không thể nhắm mắt.

Trần Quốc Tuấn lúc ấy vâng lời cha để cho cha yên lòng ra đi nhưng không cho đấy là phải.Vì vậy mà trong khoảng thời gian ông làm quan dưới chướng của vua Trần Thái tông ông đã dùng mọi cách để hóa giải mối hiềm khích bấy lâu nay trong gia tộc của mình.

Kể lại câu chuyện lịch sử thời nhà Trần “vì muôn dân”
                     Kể lại câu chuyện lịch sử thời nhà Trần “vì muôn dân”

Cuối năm 1284, quân Nguyên Mông ồ ạt kéo vào nước ta, trước vận mệnh đất nước lâm nguy, Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần Nhân Tông cử làm Tiết chế thống lĩnh. Trần Quốc Tuấn đã kéo quân từ Vạn Kiếp – Chí Linh về thành Thăng Long cùng vua bàn bạc kế đánh giặc.

Một hôm, Trần Quốc Tuấn đã mời Thượng tướng quân Trần Quang Khải xuống thuyền tại Đông Bộ Đầu để bàn bạc việc nước, sau khi bàn bạc xong thì Trần Quốc Tuấn đã lấy nước thơm chay tẩy cho Trần Quang Khải và nói: “Thật vinh dự, tôi được tắm hầu cho Thái sư”.

Trước tấm lòng của Trần Quốc Tuấn, thái sư Trần Quang Khải vô cùng cảm động mà nói “ Thật diễm phúc biết bao, tôi được Quốc công tắm cho”. Chỉ là những hành động đơn giản nhưng với tấm lòng chân thành, Trần Quốc Tuấn đã hóa giải thành công mối hiềm khích bấy lâu nay. Để hai bên cùng hợp sức chống quân Nguyên Mông, có sự thống nhất đồng lòng trong nội bộ của triều đình cũng chính là cơ sở cho thắng lợi lẫy lừng sau này.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

TRẦN QUỐC TUẤN

TRAN QUOC TUAN

VÌ MUÔN DÂN

CÂU CHUYỆN VÌ MUÔN DÂN

TRẦN QUANG KHẢI

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!