Trình bày ý hiểu của em về câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết là sức mạnh

Đề bài: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đoàn kết là sức mạnh vô địch. Em hiểu thế nào là đoàn kết? Tại sao đoàn kết lại là sức mạnh vô địch? Em phải làm gì để thực hiện lời dạy đó?

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước đã rất nhiều lần dân tộc Việt Nam phải đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Nhưng vượt lên tất cả mọi giới hạn, quân và dân ta đã hết lần này đến lần khác đánh đuổi vó ngựa của quân xâm lược, đó chính là truyền thống hào hùng của dân tộc ta. Nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi, sức mạnh thần kì của dân tộc xuất phát từ đâu? Sức mạnh dân tộc Việt Nam được kết thành từ chính tinh thần đoàn kết, gắn bó của quân và dân cả nước. Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Đoàn kết là sức mạnh”.

Trong cuộc sống của mình , ta đã rất nhiều lần bắt gặp khái niệm đoàn kết, vậy ta hiểu thế nào cho đúng về khái niệm này. “Đoàn kết” chỉ sự liên kết, gắn bó và tương trợ lẫn nhau giữa những con người. Đoàn kết là một trạng thái tinh thần xuất phát từ tình thương, sự gắn bó, đồng cảm giữa con người với con người trong một xã hội, cộng đồng. Tuy chỉ là một trạng thái tinh thần nhưng nó lại có tác động mạnh mẽ đến hoạt động cũng như ý chí của con người. Trước hết, đoàn kết tạo ra sự liên kết về sức mạnh giữa con người với con người, đó là nguồn sức mạnh tập thể to lớn.

Trình bày ý hiểu của em về câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết là sức mạnh
Trình bày ý hiểu của em về câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết là sức mạnh

Sức mạnh ấy có thể giúp cho con người đạt được những mục tiêu to lớn, khó khăn mà chúng ta đặt ra trong cuộc sống của mình, nhưng trong tương quan, giới hạn của bản thân ta không thể một mình đơn độc thực hiện được. Khi ấy, sức mạnh đoàn kết của tập thể sẽ phát huy sức mạnh tối ưu của mình. Hơn nữa, đoàn kết tạo ra sự nhất trí, đồng lòng giữa con người, tạo ra ưu thế trong làm việc, trong cuộc sống. Mọi người cùng hướng đến một mục tiêu chung thì hiệu quả của công việc cũng được nâng lên gấp bội, như câu tục ngữ:

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Câu nói “Đoàn kết là sức mạnh” của chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, xuất phát từ chính thực tiễn của cuộc sống cũng như sự phát hiện đầy tinh tế của một con người có tầm vóc tư tưởng vĩ đại. Khái niệm “sức mạnh” ở đây là chỉ sức mạnh về vật chất và cả sức mạnh về tinh thần. Sức mạnh là nguồn lực to lớn giúp cho chúng ta chiến thắng kẻ thù, chiến thắng được những khó khăn của hoàn cảnh. Tuy nhiên, sức mạnh về tinh thần cũng vô cùng quan trọng.

Khi ta tin tưởng mãnh liệt vào một mục tiêu gì đó thì chúng ta sẽ có một động lực to lớn từ bên trong thôi thúc chúng ta hành động, đó chính là cơ sở của mọi chiến thắng. Bởi vậy mà khi có sự đoàn kết thì những công việc, những mục đích dẫu có khó khăn đến mấy thì chúng ta cũng có thể vượt qua, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh về sức mạnh tinh thần này trong những câu thơ sau:

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”

Trong thực tiễn của cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta cũng vậy. Trước những kẻ thù hùng mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần, quân và dân ta vẫn có thể vượt qua mọi đau thương, mất mát mà tiến đến giành chính quyền, đó chính là nhờ tinh thần đoàn kết của toàn dân toàn quân. Dân tộc ta có thể yếu hơn về sức quân, lạc hậu, nghèo khó hơn các cường quốc nhưng về tinh thần đoàn kết thì chúng ta có thể tự hào, bởi chính sức mạnh tinh thần ấy đã tạo thành làn sóng lớn quét trôi hết lũ cướp nước và bán nước ra khỏi lãnh thổ, giành được độc lập, hòa bình như ngày nay.

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, cần đề cao tinh thần đoàn kết, sự hợp tác giữa những con người vì mục đích chung, bởi sức mạnh của con người to lớn nhưng vẫn là hữu hạn, trước những công việc lớn, quá sức của chúng ta thì cần có sự chung tay giúp sức giữa những người cộng sự. Sự đoàn kết, hợp tác ấy sẽ tạo ra hiệu quả công việc cao, thành quả mà ta đón nhận cũng có giá trị hơn, bởi đó là kết tinh của quá trình làm việc tập thể.

Đoàn kết không chỉ là một truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam, đó còn là phương tiện gắn kết con người với con người với nhau, khi biết hợp tác, đoàn kết thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng được một đất nước giàu mạnh, tươi đẹp hơn.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

ĐOÀN KẾT

DOAN KET

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

SỨC MẠNH

TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!