Thời gian không làm ta thay đổi (Lyric)

Tác giả nhạc và lời pháp : Saysamone AMPHONESINHBài hát gốc tiếng Pháp: Le temps ne me changera pas Lời…

Em hãy sưu tầm một số bài ca dao mở đầu bằng cụm từ “thân em…”Những bài ca dao ấy thường nói về ai, điều gì và thường giống nhau như thế nào về nghệ thuật

Đề bài: Em hãy sưu tầm một số bài ca dao mở đầu bằng cụm từ “thân em…”Những bài ca…

Kể lại câu chuyện Tác phẩm của Sin- le và tên phát xít

Đề bài: Em hãy kể lại câu chuyện Tác phẩm của Sin- le và tên phát xít Trong cuộc chiến…

Bộ sách đánh thức tài năng toán học

GIỚI THIỆU VỀ BỘ SÁCH ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 5000 cuốn sách được bán trong vòng 1 tháng,…