Khuôn mặt mẹ luôn hiện lên trong tâm trí em ( Văn mẫu về mẹ)

Đề bài: Khuôn mặt mẹ luôn hiện lên trong tâm trí em. Nếu tả khuôn mặt của mẹ thì em…

Hãy tả người mẹ của em lúc em đau ốm

Đề bài: Em hãy tả người mẹ của em lúc em đau ốm Mẹ em vì làm việc quá sức…

Hãy tả hình ảnh người mẹ hoặc cha của em lúc em mắc lỗi

Đề bài: Em hãy tả hình ảnh người mẹ hoặc cha của em lúc em mắc lỗi Trong cuộc đời…

Miêu tả hình ảnh người mẹ hoặc cha của em khi em làm được một việc tốt

Đề bài: Em hãy miêu tả hình ảnh người mẹ hoặc cha của em khi em làm được một việc…