Thời gian không làm ta thay đổi (Lyric)

Tác giả nhạc và lời pháp : Saysamone AMPHONESINHBài hát gốc tiếng Pháp: Le temps ne me changera pas Lời…