Suy nghĩ của em về vốn văn hóa của dân tộc Việt Nam

Đề bài: Anh chị có suy nghĩ gì về vốn văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Văn hóa là một trong những khía cạnh mà bất cứ đất nước hay quốc gia nào đều yêu thích nó, nó bao trùm toàn bộ mọi khía cạnh của mỗi quốc gia dân tộc, nó phản ánh tình trạng văn hóa, xã hội của từng đất nước, chính vì thế, khi nhìn sâu vào vốn văn hóa của dân tộc, chúng ta thấy sự khác nhau giữa các nền văn hóa.

Chúng ta không thể đem văn hóa của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào để so sánh, bởi mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có một nền văn hóa riêng, chính vì thế chúng ta chỉ có thể so sánh sự khác nhau giữa các nền văn hóa, chứ không thể phân biệt sự giàu nghèo được. Việt Nam là một trong những nước có nền văn hóa mới, có nền văn hóa phong phú, khắc họa rõ nét những truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay. Nó biểu hiện những nét đẹp văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, truyền thống văn hóa biểu hiện nét đẹp của mỗi quốc gia dân tộc, văn hóa biểu hiện nét đẹp nghệ thuật, nó được biểu hiện qua ngôn ngữ, nghệ thuật, điêu khắc, hay các công trình kiến trúc…

Việt nam từ xưa đến nay đã có nền văn hóa đồ sộ phong phú, có nhiều công trình khiến trúc được xây dựng từ rất lâu đời, đến nay nó trở thành một trong những truyền thống văn hóa, tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Văn hóa biểu hiện nét đẹp riêng, sâu sắc, trong cách thể hiện, những đặc điểm đó đã khắc họa sâu sắc trong tính cách, tâm hồn của con người trong xã hội.

Văn hóa là một trong những vẻ đẹp linh thiêng của mỗi quốc gia, truyền thống văn hóa không phải là cái mới được hình thành, mà nó được hình thành từ rất lâu đời, trở thành cơ sở văn hóa, căn nguyên của nhiều giá trị khác. Văn hóa luôn biểu hiện những nét đẹp, tinh hoa văn hóa của dân tộc, mỗi truyền thống văn hóa mang vẻ đẹp riêng, sâu sắc trong truyền thống của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.

Nét đẹp văn hóa là tinh hoa văn hóa của dân tộc, nó được biểu hiện qua nhiều khía cạnh như truyền thống đạo đức, văn hóa của dân tộc Việt Nam, mọi truyền thống đó được thể hiện rõ nét qua từng chi tiết, thể hiện tinh hoa văn hóa của cả vùng miền, quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Văn hóa biểu hiện ở ẩm thực, ca nhạc, nghi thức… tất cả những nét đẹp đó đều được xét vào truyền thống văn hóa của cả dân tộc Việt Nam, nó mang lại những giá trị to lớn trong truyền thống, đạo đức của tất cả các quốc gia, dân tộc. Truyền thống văn hóa là biểu hiện của nét đẹp riêng, tinh hoa của cả dân tộc, vì vậy, nét đẹp văn hóa là những nét đẹp mới, riêng biệt trong cách thể hiện của chính tác giả, qua cách khắc họa rõ nét được những vẻ đẹp mới của từng dân tộc.

lang-van-hoa

Việt Nam là một trong những quốc gia có vẻ đẹp của truyền thống, văn hóa được biểu hiện qua những vẻ đẹp hào hoa, mang nét đẹp tinh tế, thể hiện sâu sắc những vẻ đẹp tinh thần của dân tộc. Là một dân tộc có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, là đất nước có truyền thống cao đẹp trong việc giữ gìn những phẩm giá của cả đất nước, cả dân tộc, vì vậy những truyền thống đó đều được dân tộc chúng ta giữ gìn, phát huy lại những giá trị, tinh hoa, văn hóa của cả dân tộc Việt Nam.

Nét đẹp văn hóa là những nét đẹp đáng được trân trọng, giữ gìn và đáng tự hào, chính vì vậy, mỗi chúng ta cần phải biết chân quý những truyền thống văn hóa đó, nó là nét đẹp của người Việt Nam, chúng ta nên tự hào về vẻ đẹp đó. Cần ra sức bảo tồn những truyền thống văn hóa của cả dân tộc, tự hào về văn hóa của đất nước mình.

Văn hóa là khía cạnh sâu rộng, vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ nó một cách ý thức và tôn vinh những giá trị truyền thống của dân tộc, phát huy những tinh hoa văn hóa của đất nước, của mỗi quốc gia, cần phải ra sức phát triển nó ngày càng vững mạnh và đẹp hơn.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

SUY NGHI CUA EM VE VON VAN HOA CUA DAN TOC

SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VỐN VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC

SUY NGHI  VE VON VAN HOA CUA DAN TOC

SUY NGHĨ VỀ VỐN VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!