Phát biểu ý kiến về nhận định: Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của ta đồ sộ

Đề bài: Em hãy phát biểu ý kiến về nhận định: Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của ta đồ sộ.

Văn hóa là một trong những lĩnh vực sâu rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực của một quốc gia hay vùng miền dân tộc đó văn hóa bao gồm nhiều tôn giáo, ngôn ngữ, kiến trúc… Chính vì thế có nhận định cho rằng: Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của ta đồ sộ”.

Mỗi vùng văn hóa, mỗi quốc gia đều được phân định rõ ràng bởi những nét văn hóa riêng của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, mỗi đặc trưng văn hóa đều thể hiện ở những nét văn hóa riêng. Không có một đất nước hay dân tộc nào có thể tự cho rằng văn hóa hay vùng miền đó có nét văn hóa đậm đà, mang bản chất dân tộc. Mỗi quốc gia, văn hóa đều thể hiện những nét riêng, ở đó thể hiện nét văn hóa sâu sắc về mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Văn hóa là lĩnh vực mang đến cho con người nhiều hiểu biết về vùng dân tộc, quốc gia hay vùng lĩnh thổ nào đó.

Giữa các dân tộc với nhau, chúng ta không thể nhận xét văn hóa của dân tộc mình là tốt hay giàu có về vốn văn hóa cả, bởi mỗi một đất nước, mỗi một quốc gia lại biểu hiện trình độ văn hóa riêng, thể hiện những nét văn hóa đặc trưng cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc của quốc gia hay vùng miền dân tộc đó. Văn hóa là biểu hiện những nét riêng của mỗi một quốc gia, hay dân tộc nào đó, con người được sống trong những vốn văn hóa đặc trưng cho mỗi quốc gia hay vùng dân tộc cho đất nước.

Văn hóa là nét đẹp riêng, biểu hiện sự tươi tắn, sâu sắc trong nét đẹp văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Văn hóa thể hiện nét đẹp của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Văn hóa biểu hiện nét đẹp riêng của đất nước, của quốc gia, hay dân tộc đó. Mỗi chúng ta có thể thấy những nét đẹp văn hóa riêng của vùng dân tộc.

1010815_w800_h800

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia biểu hiện nét đẹp văn hóa, vùng miền, nét đẹp văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đó, chính những nét đẹp đó tạo dựng nên giá trị văn hóa, đạo đức, văn hóa cho văn hóa hay dân tộc của mình.

Nét đẹp văn hóa luôn được biểu hiện thành những nét đặc trưng sâu sắc trong tâm lý của con người, mỗi hình ảnh đều biểu hiện những nét riêng trong mỗi vùng miền, mỗi một đất nước, truyền thống văn hóa được thể hiện qua những công trình kiến trúc, ví như ở Việt Nam, không ai là không biết đến chùa một cột, hay nhã nhạc cung đình Huế…Chính những nét văn hóa riêng thể hiện sự phong phú về văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền của mỗi quốc gia, mỗi đất nước.

Chúng ta có thể thấy rằng, dân tộc của mình luôn mang nặng những nét văn hóa riêng, nó biểu hiện truyền thống văn hóa, đạo đức của con người, truyền thống của mỗi quốc gia, mang đặc trưng văn hóa riêng, chính vì thế, không ai có thể nói rằng, văn hóa của đất nước, hay quốc gia nào là giàu có, hay đa dạng cả.

Vì văn hóa là phong phú, là sâu rộng, chính vì thế, nét văn hóa, biểu hiện những nét riêng, sâu sắc trong văn hóa của dân tộc, của mỗi quốc gia, của mỗi vùng miền, văn hóa mang những nét đặc trưng riêng, sâu sắc, cảm nhận những nét văn hóa riêng, biểu lộ cảm xúc, văn hóa, giá trị của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc của mình.

Chính những nét văn hóa đó để lại cho mỗi chúng ta những suy ngẫm riêng về văn hóa, vùng miền hay một quốc gia, đất nước, truyền thống văn hóa mang những giá trị tinh thần, sâu sắc, mang những giá trị văn hóa riêng, biểu lộ cảm xúc sâu sắc, mang những  giá trị sống to lớn đối với vùng miền, quốc gia hay dân tộc.

Mỗi quốc gia, dân tộc đều mang nét văn hóa riêng, chính vì thế, không có một đất nước hay vùng miền nào có thể tự cho rằng mình có lối truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc, hay giàu có hết, bởi đó phải là sự phong phú trong nét văn hóa của dân tộc.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

EM HAY PHAN TICH Y KIEN: GIUA VAN HOA DAN TOC CHUNG TA KHONG THE TU HAO VE VAN HOA CUA TA DO SO

EM HÃY PHÂN TÍCH Ý KIẾN: GIỮA VĂN HÓA DÂN TỘC CHÚNG TA KHÔNG THỂ TỰ HÀO VỀ VĂN HÓA CỦA TA ĐỒ SỘ

 PHAN TICH Y KIEN: GIUA VAN HOA DAN TOC CHUNG TA KHONG THE TU HAO VE VAN HOA CUA TA DO SO

 PHÂN TÍCH Ý KIẾN: GIỮA VĂN HÓA DÂN TỘC CHÚNG TA KHÔNG THỂ TỰ HÀO VỀ VĂN HÓA CỦA TA ĐỒ SỘ

 

 

 

 

 

Related Posts