Trò chơi – Cướp cờ
* Dụng cụ: + Một cái khăn bất kì tượng trưng cho cờ + Một vòng tròn + Vạch xuất phát củng là đích của 2 đội * Cách chơi: +  Quản trò chia tập thể chơi thành hai đội, có số lượng bằng nhau mỗi đội có từ 5-6 bạn, đứng hàng ngang ở… (0 comment)

Trò chơi – Thả chó
* Cách chơi: Một bạn đóng vai “chú chó” một bạn đóng vai “ ông chủ” các bạn còn lại đóng vai “thỏ con” các bạn cùng hát: “ve ve chùm chùm, cá bóng nổi lửa, ba con lửa chếp chôi, ba con voi thượng đế, ba con dế đi tìm, ù a ù ịch”… (0 comment)