Soạn bài Văn học Việt Nam chia làm mấy giai đoạn

Soan văn: Văn học Việt Nam chia làm mấy giai đoạn.


Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 có thể chia làm 3 chặng:
Chặng đường từ 1945 – 1954.
Chặng đường từ 1955 – 1964.
Chặng đường từ 1965 – 1975.


Thành tựu chủ yếu của mỗi chặng:
+ Văn học từ 1945 – 1954
*Giai đoạn này văn học chủ yếu nói về niềm vui sướng khi dành được chiến thắng, sau cách mạng tháng 8 năm 1945 dân tộc Việt Nam có nhiều khởi sắc.
+ Thể loại chủ yếu của giai đoạn này là truyện ngắn, những tác phẩm viết về cách mang ví dụ như : Một lần tới thủ đô, Đôi mắt, Thư nhà. Bên cạnh đó còn xuất hiện các thể loại ví dụ như thơ cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền văn học, các tác phẩm tiêu biểu đó là: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng, Bên kia sông Đuống, Tây tiến, …

van hoc viet nam chia lam may giai doan


+ Văn học từ 1955 – 1964:
*Giai đoạn này chủ đề chủ yếu là xây dựng chủ nghĩa miền Bắc, nói về nỗi đau của đất nước khi bị chia cắt. Thể loại văn học chủ yếu là truyện ngắn, giai đoạn này nói chủ yếu về đời sống xã hội.
* Đề tài chủ yếu nói về xã hội, nói về những nỗi đau khổ của người nông dân, phải chịu những nỗi đau vất vả.


+ Văn học từ 1965 – 1975
Chủ đề nói về tình yêu đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Thể loại văn học giai đoạn này chủ yếu là truyện ký, nó phản ánh cuộc chiến đấu gian nan của miền nam, tác phẩm tiêu biểu là Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.

 

Tác giả

Related Posts