Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.
Câu 1: Câu thơ trên của Tố Hữu đề cập đến vấn đề lý tưởng sống cao đẹp.


+ Với thanh niên và học sinh ngày nay, sống như thế nào được coi là sống đẹp: Sống đẹp được hiểu là sống lành mạnh, sống có đạo đức, có văn hóa, và có lý tưởng sống tốt đẹp, được mọi người mến mộ, yêu thương.
+ Chính vì thế để sống đẹp con người cần phải rèn luyện bản thân, tích cực chủ động rèn luyện về tư tưởng đạo đức, lối sống, văn hóa cũng như toàn bộ những vấn đề liên quan tới cuộc sống.


+ Với đề bài trên cần vận dụng phương pháp nghị luận+ diễn giải+ đưa dẫn chứng để chứng minh những quan điểm mà mình đưa ra trong luận cứ đó.
+ Bài viết này cần sử dụng những tư liệu thuộc lĩnh vực xã hội- đời sống, cũng có thể lấy dẫn chứng từ các tác phẩm văn học. Bởi vì hiện nay cũng có rất nhiều ngành nghề đề cập đến vấn đề sống đẹp, họ đề cập đến những vấn đề cao đẹp của cuộc sống, luôn đề cao con người, luôn biết sống đúng đắn, để tạo nên những tư tưởng, những lối sống có giá trị.


b) Lập dàn ý:
MB:
+ Có thể giới thiệu vấn đề theo cách diễn dịch, đó là việc trình bày vấn đề cần nghị luận, đưa ra lý lẽ, dẫn chứng trong tác phẩm.
+ Sau khi giới thiệu vấn đề cần đưa luận điểm sau: Cần tóm tắt nội dung của tác phẩm của Tố Hữu, lấy những câu thơ dẫn ra làm luận điểm chi tiết trong tác phẩm.

nghi luan ve mot tu tuong dao li


TB:
+ Giải thích sống đẹp: Sống đẹp là sống có lý tưởng cao đẹp, có mục đích sống và sống thực sự hữu ích cho cuộc sống của mình.
+ Biểu hiện của lối sống đẹp: Theo đuổi đam mê, có khát vọng to lớn cho cuộc sống, luôn tích cực rèn luyện và hoàn thiện bản thân. VD: Chủ tịch Hồ Chí Minh người có lý tưởng sống cao đẹp, luôn vì dân vì nước, làm nên những điều có giá trị to lớn.
+ Cần có ý thức phê phán những quan điểm sống không đẹp, không mang được lợi ích cho xã hội và cuộc sống.
KB:
Ý nghĩa của sống đẹp, tác dụng của nó đối với mỗi con người.Đây được xem là chuẩn mực sống mà mỗi chúng ta cần phải học tập và vận dụng mỗi ngày.


Câu 2:  Từ kết quả thảo luận, nêu cách làm bài văn nghị luận:
Để làm một bài văn nghị luận chúng ta phải xác định cấu trúc ba phần của một tác phẩm:
MB: Giới thiệu và giải thích về tư tưởng đạo lý cầ bàn luận
TB: Phân tích những mặt đúng, mặt sai của vấn đề, đưa ra dẫn chứng để chứng minh quan điểm đó.
KB: Nêu ý nghĩa và bài học rút ra từ tư tưởng hay truyền thống đạo đức đó.

 

Tác giả

Related Posts