HomeGame dân gian

Trò chơi: Đúc cây dừa, chừa cây mỏng

Trò chơi: Đúc cây dừa, chừa cây mỏng

Bây giờ tôi nhớ và ôn lại những kỷ niệm hồi còn nhỏ, tất cả trẽ em xóm tôi có những trò chơi dân gian, không biết phát xuất từ lúc nào ở Ninh Hòa.

Trò chơi sau đây rất vui, khi tụm năm tụm bảy được rồi thì chơi quên ăn, quên làm, chơi say mê như trò chơi “Đúc cây dừa, chừa cây mỏng”.

Bắt đầu trò chơi này không cần bao nhiêu người, có bao nhiêu người chơi cũng được.

Tất cả người chơi ngồi xếp hàng xuống thềm nhà, hai chân duỗi thằng ra phía trước, người ở đầu hàng đếm chuyền xuống đến người ở cuối hàng và tiếp tục người ở cuối hàng đếm chuyền đến người ở đầu hàng. Vừa đếm vừa đọc bài ca dân gian như vầy:

                          Đúc cây dừa
                             chừa cây mỏng
                             cây bình đỏng (đóng)
                             cây bí đao
                             cây nào cao
                             cây nào thấp
                             chầp chùng mùng tơi chín đỏ
                             con thỏ nhảy qua
                             bà già ứ ự
                             chùm rụm chùm rịu (rạ)
                             mà ra chân này

Khi đọc hết bài ca “mà ra chân này”, ở cuối câu tới chân người nào đó, thì thụt chân vào, người nào thụt hết hai chân thì thắng, còn lại người sau cùng người nào chưa thụt cân vào thì thua. Khi đó những người thắng cuộc chuẩn bị chạy để người thua cuộc rượt bắt, bắt được bất cứ người nào xả bàn làm lại.

Gợi ý! Bạn có thể dùng chức năng tìm kiếm nhanh trên Google để tìm kiếm thông tin bạn cần!

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *