Đàn bà thường sợ gì?
Xin chào các bác! Hôm nay có cậu em hẹn em đi cafe rồi hỏi câu này: Đàn bà thường sợ gì? Đang chém gió phần phật mà nghe hỏi thế em im bặt. Thú thật em không biết trả lời sao. Em nghĩ thầm. Mịa khỉ anh là người chạy ads dạo mà chú… (0 comment)