4.0 là gì? Thời đại 4.0 là gì?
Bạn đang tìm hiểu 4.0 là gì? Tại sao nhiều người bây giờ hay nói thời đại 4.0? Điều khiển trên bàn phím….Bài này sẽ giúp bạn hiểu đúng về thời đại công nghệ 4.0. Một thuật ngữ đang được rất nhiều người sử dụng . 4.0 nghĩa là gì? Gần đây báo chí, truyền… (0 comment)

Đàn bà thường sợ gì?
Xin chào các bác! Hôm nay có cậu em hẹn em đi cafe rồi hỏi câu này: Đàn bà thường sợ gì? Đang chém gió phần phật mà nghe hỏi thế em im bặt. Thú thật em không biết trả lời sao. Em nghĩ thầm. Mịa khỉ anh là người chạy ads dạo mà chú… (0 comment)