rule nginx
0
Làm thế nào cài WordPress trong Sub-folder Nginx / Apache?
0

Bạn muốn cài đặt wordpress vào thư mục con trên Nginx? Bạn muốn chạy nhiều website wordpress trên VPS nhưng không phải bằng sub-domain. Bài viết này mình sẽ ...

✔ Xuân Hiếu
Logo
Giỏ hàng