Trò chơi – Thả chó
* Cách chơi: Một bạn đóng vai “chú chó” một bạn đóng vai “ ông chủ” các bạn còn lại đóng vai “thỏ con” các bạn cùng hát: “ve ve chùm chùm, cá bóng nổi lửa, ba con lửa chếp chôi, ba con voi thượng đế, ba con dế đi tìm, ù a ù ịch”… (0 comment)