No money , no honey
Không có tiền đừng mong có mật ngọt! Nhiều tiền chưa chắc đã tốt, nhưng ít tiền chắc chắn không tốt. Nếu vì một lý do gì đó mà bạn đang ở đây. Và đọc những dòng này, có lẽ chúng ta đã từng đi qua những khúc thăng trầm của việc kiếm tiền. Vậy… (0 comment)