Vai trò của rừng trong cuộc sống của chúng ta

Đề bài: Em hãy viết bài văn nói về vai trò của rừng trong cuộc sống của chúng ta

Việt Nam là một đất nước giàu tài nguyên trong đó phải kể đến là rừng, bởi nó có vai trò quan trọng đến cuộc sống của chúng ta, nó là lá phổi xánh của dân tộc, vì thế mỗi chúng ta cần phải có ý thức và trách nhiệm trước tài nguyên quý giá này.

Rừng là nơi chứa nhiều sinh vật quý hiếm, nó là nơi trú ngụ của nhiều động vật quý hiếm, có nhiều gỗ quý, là lá phổi xanh của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, mỗi chúng ta cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn với rừng. Bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta mỗi ngày.

Rừng là tài nguyên vô cùng quý báu của dân tộc, mỗi chúng ta có thể thấy được tài nguyên này, ngày nay dang dần bị đe dọa mỗi ngày, bởi có rất nhiều người muốn chiếm lấy rừng để làm lợi cho cá nhân, cho đất nước và cho xã hội. Mỗi cá nhân chúng ta cần phải có ý thức trong việc bảo vệ rừng của chúng ta, bởi nó có rất nhiều lợi ích. Nó là nơi sinh sống của nhiều động vật quý hiếm, là lá phổi xanh của đất nước.

rung

Nó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cung cấp oxi cho con người và động vật. Hơn nữa rừng còn giúp bảo vệ nguồn nước của chúng ta, giúp điều hòa không khí, bảo vệ bầu khí quyển của dân tộc. Mỗi hành động là có nhiều ý nghĩa to lớn đối với con người, nó giúp con người hiểu được giá trị của rừng đối với cuộc sống, con người, cũng như giá trị cuộc sống của chúng ta.

Rừng là lá phổi xanh  của đất nước, mỗi cá nhân đều phải  có ý thức bảo vệ nó, bởi nó liên quan tới cuộc sống của mỗi người. Nó góp phần cải thiện cuộc sống của chúng ta ngày càng trong sạch hơn, môi trường sạch đẹp hơn, nó góp phần cải thiện cuộc sống, con người, cũng như những giá trị to lớn của xã hội, mỗi hành động đều có ý nghĩa quyết định tạo nên một giá trị riêng, tạo nên giá trị tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta.

Mỗi chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ lá phổi xanh của dân tộc. cần phải chung tay góp sức bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng giá. Mỗi người đều có ý thức bảo vệ môi trường sống thì môi trường của chúng ta sẽ ngày càng đẹp hơn, trong sạch hơn.

Rừng là tài nguyên quý giá của dân tộc, nó là nguồn tài nguyên vô tận của một đất nước, của một quốc gia, mỗi người cần phải có ý thức bảo vệ môi trường, muốn môi trường ngày càng trong sạch và đẹp, chúng ta cần phải biết bảo vệ rừng, bởi nó không chỉ là lá phổi xanh trong việc điều hòa không khí, mà nó còn góp phần tái tạo lại môi trường xung quanh chúng ta.

Trong cuộc sống, chúng ta cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng, luôn nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tuyên truyền giáo dục cho mọi người biết cách bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Luôn có ý thức sẵn sàng bảo vệ cuộc sống, bảo vệ nguồn động vật quý hiếm, bảo vệ rừng gỗ của dân tộc. Mỗi người đều phải nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của mình trước những vấn đề của cuộc sống, của môi trường, luôn đề cao trách nhiệm của cá nhân trước toàn thể những vấn đề của cuộc sống xã hội.

Mỗi người đều là tấm gương sáng trong việc bảo vệ rừng, ngày nay đảng và nhà nước luôn có ý thức trách nhiệm cao trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh mỗi người, chúng ta cần có ý thức trách nhiệm hơn với cuộc sống, với gia đình, luôn tạo được môi trường trong sạch, vững mạnh, luôn biết quý trọng, giữ gìn, nguồn tài nguyên của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần phải luôn luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trước những vấn đề của dân tộc.

Hơn nữa chúng ta cần có chính sách để bảo vệ môi trường, ra sức tố cáo, lên án những hành vi trái phép khai thác gỗ, rừng một cách trái phép, vì lợi ích cá nhân, cần phải có biện pháp xử lý những hành vi làm trái với pháp luật, với đất nước. Có ý thức trách nhiệm hơn với cuộc sống, với rừng và tài nguyên của đất nước.

Mỗi chúng ta cần phải có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, đối với lứa tuổi học sinh như chúng ta, cần phải luôn luôn có ý thức tôn tạo, phát triển rừng, đó chính là việc bảo vệ cuộc sống của chính mình. Nâng cao ý thức của tất cả mọi người về việc bảo vệ rừng.

Mỗi cá nhân cần phải có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong việc bảo vệ rừng. Bởi bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi chúng ta.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

VAI TRO CUA RUNG TRONG CUOC SONG CUA CHUNG TA

VAI TRÒ CỦA RỪNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

 EM HAY NEU VAI TRO CUA RUNG TRONG CUOC SONG CUA CHUNG TA

  EM HÃY NÊU VAI TRÒ CỦA RỪNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

Related Posts