Tập viết một bài thơ bốn chữ

Đề bài: Tập viết một bài thơ bốn chữ


EM ƠI CÓ NGHE
Em ơi có nghe
Lời ru mẹ hát
Cánh đồng bát ngát
Con cò bay la
Em ơi có nghe
Lời dặn của bà
Chăm ngoan học tốt
Xây dựng nước nhà
Kìa trong sương sớm
Bóng cha đi làm    
Rét chịu lạnh cam
Chỉ mong em giỏi
Em ơi có biết
Vất vả của bà
Dịu hiền của mẹ
Chịu đựng của cha
Mai này đi xa
Chớ quên người bà
Chớ quên cha mẹ
Vất vả vì mình.

Tác giả

Related Posts