Hãy tả hình ảnh người mẹ hoặc cha của em lúc em mắc lỗi

Đề bài: Em hãy tả hình ảnh người mẹ hoặc cha của em lúc em mắc lỗi Trong cuộc đời…

Miêu tả hình ảnh người mẹ hoặc cha của em khi em làm được một việc tốt

Đề bài: Em hãy miêu tả hình ảnh người mẹ hoặc cha của em khi em làm được một việc…

Tả lại sự việc em khiến cha mẹ buồn

Đề bài: Có lần trong bữa cơm chiều của gia đình, em đã gây ra một việc khiến cha mẹ…

Hãy tả một người thân yêu và gần gũi nhất với em (ví dụ : anh trai)

Đề bài: Em hãy tả một người thân yêu và gần gũi nhất với em (ví dụ : anh trai)

Văn mẫu tả chị gái ( Học sinh lớp 6)

Hãy tả một người thân yêu và gần gũi nhất với em

Cảm nhận bài thơ Bạn đến chơi nhà

Đề bài: Cảm nhận bài thơ Bạn đến chơi nhà' Bài làm           Có lẽ tình…

Cảm nhận về Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người

Đề bài: Cảm nhận về những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người Bài làm   …

Cảm nhận bài ‘Phò giá về kinh’

Đề bài : Cảm nhận bài 'Phò giá về kinh' Bài làm           Đất nước ta cho…

Cảm nhận bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra

Đề bài: Cảm nhận bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra   Bài làm Trần Nhân Tông là vị…