Soan bài Từ Ngôn Ngữ Chung đến lời nói cá nhân lớp 11

Soan bài Từ Ngôn Ngữ Chung đến lời nói cá nhân lớp 11

 

I.    Ngôn ngữ tài sản chung của xã hội.
1.    Các yếu tố chung về mặt âm thanh
–    Gồm có hệ thống âm vị: âm vị nguyên âm gồn có I,e,ê,iê,uô,ươ.
–    Phụ âm gồm có: m, l, t, k, v.
–    Thanh điệu gồm có 6 thanh luôn gắn liền với các âm tiết.


2.    Hệ thống các âm tiết.
–    Là sự kết hợp của các âm điệu và thanh điệu là quy định nhất định
–    Các yếu tố chung của từ ngữ: Từ đơn: trời, biển, nước…\
–    Từ phức như: học sinh, sinh viên, giáo viên…
–    Các thành ngữ của dân gian từ xưa…


3.    Các quy tắc và phương thức.
Quy tắc kết hợp âm vị , âm vị để tạo thành từ, từ- từ, để tạo thành một câu.
Cụm từ đẳng lập, cụm từ chính phụ.
Kết hợp từ và cụm từ để tạo thành một câu ghép.
Vd: Bạn hoa đi học nhưng chơi mưa nên đã bẩn hết quần áo.

soan bai tu ngon ngu chung den loi noi ca nhan


II.    Lời nói và sản phẩm riêng.
–    Lời nói của mỗi cá nhân là khác nhau, trường độ âm điệu riêng, thể hiện một điều gì đó riêng biệt cá nhân của mỗi con người.
–    Khả năng vận dụng từ ngữ chung để tạo nên những từ mới: Đây là sự vận dụng linh hoạt, phương thức chung, phản ánh sự gần gũi, nhanh nhẹn.


–    Luyện tập:
–    1. Ý nghĩa của từ thôi: dừng lại, nghỉ, nhưng trong câu thơ nó nói về sự ra đi, mất đi của người bạn.
–    2. Hai câu thơ thể hiện sự bất công:, phẫn uất, và thể hiện sự kiên cường, đâm toạc chân mây…

 

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!