Soạn bài Liên kết giữa các đoạn văn trong văn bản lớp 8

Soạn bài Liên kết giữa các đoạn văn trong văn bản lớp 8


I.    Kiến thức cơ bản
A.    Tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong văn bản.
1.    Hai đoạn văn trong sách giao khoa đều kể về nhà trường, bạn bè nhưng không có mối liên hệ với nhau. Đoạn trước kể về ngày học sinh tựu trường nhưng đoạn sau lại kể về việc tác giả ghé lại thăm trường một lần …. nêu cảm tưởng về trường lớp.


2.    a. Hai đoạn văn này được viết có thêm tổ hợp từ “trước đó mấy hôm” để bổ sung ý nghĩa cho đoạn văn.
b, Hai đoạn văn đã diễn tả đảm bảo tính mạch lạc của văn bản.
a.    Như vậy, tổ hợp “trước đó mấy hôm” là phương tiện chuyển đoạn, để chúng liền ý, liền mạch.
B.    Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản.

soan bai lien ket doan van trong van ban


1.    Dùng từ ngữ để liên kết các đoạn văn.
a.    Hai đoạn văn của Lê Trí Viễn dùng từ ngữ để chuyển đoạn Trước hết, đầu tiên, bắt đầu là làm phương tiện chuyển đoạn. Như vậy, hai đoạn văn có quan hệ liệt kê.
b.    Hai đoạn văn của Thanh Tịnh dùng các từ ngữ chỉ sự đối lập, tương phản, đó là: Ngược lại, trái lại, thế mà, tuy vậy… làm phương tiện chuyển đoạn. Hai đoạn văn này dùng các từ: trước đó mấy hôm …. nhưng lần này lại khác làm phương tiện chuyển đoạn.


c.    Từ “ Đó” là đại từ
d.    Có những từ ngữ mang ý nghĩa tổng kết như tóm lại, nói tóm lại.
Hai đoạn này có ý nghĩa tổng kết, khái quát, nên từ liên kết để chuyển đoạn là: bấy giờ, nói tóm lại.
2.    Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn
Câu liên kết hai đoạn văn và Bùi Hiển là: “Ái chà, lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy”. Đây là một câu nối.


II.    Luyện tập
Câu 1:
a.    Nói như vậy
b.    Thế mà
c.    Cũng cần …. tuy nhiên
Câu 2:
a.    Từ đó
b.    Nói tóm lại
c.    Tuy nhiên
d.    Thật khó trả lời

 

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!