Soạn bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự

Soạn bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự

 

I.    Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện
1.    Trong đoạn trích trên, nhà văn Nguyên Ngọc đã kể về quá trình hình thành ý tưởng, tư liệu, dẫn chứng cho quá trình sáng tác truyện ngắn “Rừng xà nu”.


2.    Qua lời kể của nhà văn, ta có thể thất, quá trình hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lập dàn ý cho bài văn tự sự.
+ Trước hết, nó xác định hướng đi, đối tượng cụ thể để nhà văn có thể bắt tay vào xây dựng, hoàn thiện.
+ Những dự kiến này làm cơ sở cho việc lập dàn ý được cụ thể, chi tiết hơn, từ đó tạo tiền đề cho quá trình hoàn thiện tác phẩm.

 

II.    Lập dàn ý

Đề 1: Sau cái đêm ấy, chị Dậu gặp một cán bộ cách mạng và được giác ngộ. Trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chị Dậu dẫn đầu đoàn nông dân lên cướp chính quyền huyện, phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo.

+ Nhan đề: Ánh sáng trong đêm
+ Dàn bài:
•    Mở bài: Giới thiệu khái quát về cuộc sống chị Dậu sau khi chạy vào màn đêm đen đặc.


•    Thân bài:
+ Kể về cuộc gặp gỡ của chị Dậu với một cán bộ cách mạng
+ Người cán bộ đã tìm nơi ở mới cho chị Dậu, hàng ngày tiếp xúc với những người làm cách mạng, chị Dậu dần được giác ngộ.
+ Chị Dậu đi theo cách mạng. Trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám, chị Dậu đã dẫn đầu đoàn nông dân cướp chính quyền và phá kho thóc Nhật.

•    Kết bài: Khởi nghĩa thắng lợi, chị Dậu trở thành một cán bộ Cách mạng ưu tú, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của Đảng và Cách mạng.

 

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!