Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)


Muốn đạt được sự trong sáng của tiếng việt, mỗi cá nhân cần có ý thức chân trọng, có hiểu biết về Tiếng Việt, có ý thức và thói quen sử dụng các chuẩn mực, các quy tắc chung, sao cho lời nói phải đúng và đủ với yêu cầu.


Luyện Tập:
Câu 1: Trong 4 câu trên thì câu b, c, d là những câu trong sáng do viết đúng ngữ pháp, câu đủ thành phần, diễn đạt trong sáng.


Những câu trên dã đạt được sự trong sáng của tiếng việt: Khi nó sử dụng đúng các quy tắc, thể hiện đúng về mặt ngữ pháp, diễn tả dễ hiểu, trong sáng để người đọc dễ hiểu, dễ nghe, nắm bắt được nội dung trong câu đang đề cập đến là gì?


Câu 2: Từ nước ngoài không cần thiết sử dụng vì đã có từ Việt thay thế: Valentine (ngày Valentine –> ngày lễ Tình nhân hoặc ngày Tình yêu).

 

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!