Qua tác phẩm, em cảm người anh hùng Quang Trung- Nguyễn Huệ như thế nào?

Đề bài: Qua tác phẩm, em cảm người anh hùng Quang Trung- Nguyễn Huệ như thế nào? Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút khi xây dựng hình tượng nhân vật này?

Qua tác phẩm Hoàng Lê Nhất thống chí, đặc biệt là qua hồi thứ mười bốn: Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh thua trận. Bỏ Thăng Long Chiêu Thống trốn ra ngoài đã thể hiện được toàn vẹn hình ảnh của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ với đầy đủ phẩm chất của một người anh hùng:

+Ông là người có hành động mạnh mẽ, quyết đoán, xông xáo nhanh gọn , có chủ đích mà rất quả quyết, điều này được thể hiện qua hành động quyết định đưa quân ra bắc đánh quân Thanh, tuyển mộ binh lính, mở cuộc duyệt binh ở Nghệ An, mà trước hết là ở quyết định lên ngôi Hoàng đế.

+ Là người có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén; nhà chính trị, nhà lãnh đạo tài ba, nhà ngoại giao có tầm nhìn xa trông rộng

+ Ông là người có ý chí quyết thắng, tài dụng binh như thần, cuộc hành quân thần tốc do ông chỉ đạo đã khiến cho quân địch hoang mang.

+Ông là người anh hùng lẫm liệt, mưu trí

 _ Nguồn cảm hứng đã chi phối ngòi bút của các tác giả Ngô Gia Văn Phái khi xây dựng về nhân vật Quang Trung Nguyễn Huệ đó chính là cảm hứng anh hùng, từ công lao của Nguyễn Huệ đối với đất nước.

 

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

QUANG TRUNG

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

LÊ CHIÊU THỐNG

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!