Phân tích Tính nhân dân trong văn học – Văn lớp 12

Tinh nhan dan trong van hoc – Đề bài: Phân tích Tính nhân dân trong văn học – Văn lớp 12.


Một tác phẩm văn học có giá trị phải có tính nhân dân. Có thể nói tính nhân dân là một yếu tố quan trọng để tác phẩm đó có thể trở thành một tác phẩm có giá trị hay không. Vậy tính nhân dân là gì?, tính nhân dân được thể hiện ở mặt nội dung hay nghệ thuật?


Tính nhân dân ngay từ khi mới xuất hiện trong khoa học nghiên cứu văn học cho đến nay, đã được nhìn nhận như một khái niệm mang tính lịch sử cao. Khái niệm của nó lần đầu tiên được các nhà khai sáng sử dụng trong khi phê phán các nhà chủ nghĩa cổ điện với mục đích dân chủ hóa văn học, giải thoát cho nó khỏi những tiêu chuẩn có tính chất giáo điều của trào lưu văn học này.Tính nhân dân được hiểu nôm na là những thứ thuộc về nhân dân, của nhân dân. Nền văn học mang tính nhân dân là nó phản ánh được những giá trị đời sống nhân dân vào tác phẩm. Người nghệ sĩ khi sáng tác tác phẩm có tính nhân dân sẽ được thể hiện ở mối liên hệ giữa sáng tác của anh ta với các sáng tác dân gian, mức độ kế thừa và tiếp thu các mô típ, các hình tượng, các cách diễn đạt…Nó thể hiện diện mạo của nhân dân và cuối cùng là sự tiếp nhận của đại đa số quần chúng nhân dân.


Người nghệ sĩ ở mỗi thời đại nào cũng thuộc một lực lượng giai cấp xã hội, họ sáng tác dựa trên những tư tưởng và suy nghĩ của giai cấp mình. Họ chịu sự chi phối của một hệ tư tưởng nào đó. Tuy nhiên trong quá trình sáng tác người nghệ sĩ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những di sản văn hóa của nhân dân đã tích lũy được. Bởi con người là tổng hòa của toàn bộ các mối quan hệ xã hội cho nên khi người nghệ sĩ sáng tác với tư cách là một cá nhân của xã hội thì anh ta chịu sự chi phối của tất cả các mối quan hệ. Vì vậy khi đó người nghệ sĩ sẽ sáng tác vừa dựa trên quyền lợi giai cấp mình lại vừa dựa trên nhân dân.


Xét trên khía cạnh phạm vi hiện thực đời sống, nó là đối tượng phản ảnh của văn học. Mỗi thời kì, giai đoạn đất nước đều có một điều kiện lịch sử xã hội khác nhau. Vì thế mỗi nhà văn ở thời kì khác nhau sẽ có những sáng tác khác nhau về phạm vi phản ánh hiện thực. Việc các nhà văn phản ánh hiện thực đó chính là tính nhân dân.

tinh nhan dan trong van hoc


Vậy tính nhân dân được biểu hiện ở đâu trong tác phẩm. Có thể nói rằng tính nhân dân được biểu hiện ở cả nội dung và nghệ thuật từ chủ đề, đề tài đến các mô típ, các hình tượng…Một tác phẩm có tính nhân dân là nội dung của nó phản ánh được thời kì lịch sử hay bất kì một phạm vi đời sống nào của nhân dân và những giá trị nghệ thuật tiếp thu từ những giá trị nghệ thuật trong dân gian. Đó chính là tính nhân dân trong tác phẩm


Như vậy có thể thấy tính nhân dân là một yếu tố quan trọng trong một tác phẩm văn học. Tính nhân dân không chỉ được biểu hiện ở nội dung mà còn biểu hiện ở cả hình thức nghệ thuật. Người nghệ sĩ là một phần của nhân dân vì thế khi sáng tác họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những giá trị văn hóa, xã hội của nhân dân từ trước đến nay.

 

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!