Nêu nghệ thuật của văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đề bài: Em hãy nêu nghệ thuật của văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ?

Đức tính giản dị của Bác Hồ do tác giả Phạm Văn Đồng viết theo thể loại nghị luận. Bởi có luận điểm mở đầu là “Điều quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch”. Tác giả đã lập luận theo trình tự: Nêu câu nhan đề:  luận điểm chính của bài: "Đức tính giản dị của Bác Hồ".Chứng minh luận điểm.Giải thích và bình luận để làm sáng tỏ. Chứng minh luận điểm bằng những luận cứ khác.Đồng thời tác giả đã phối hợp nhiều phương pháp, biện pháp nghệ thuật như tật lại vấn đề. Sau đó giải thích. Tiếp đến là bình luận: “Đời sống vật chất giản dị càng hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất…”. Để từ đây tác phẩm có tính liên kết chặt chẽ, mạch lạc đồng thời tác giả sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh giản dị lại càng làm tăng sức thuyết phục và hấp dẫn cho bài văn.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

Nêu nghệ thuật của văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ

Anh chị nêu nghệ thuật của văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ

Neu nghe thuat cua van ban Duc tinh gian di cua Bac Ho

anh chi neu nghe thuat cua van ban Duc tinh gian di cua Bac Ho

Tác giả

Related Posts