Kể lại câu chuyện Một người chính trực

 

Đề bài: Em hãy kể lại câu chuyện Một người chính trực mà em đã được nghe

 Dưới thời thại của nhà Lí, có một vị quan nổi tiếng về sự liêm khiết, trung thực tên là Tô Hiến Thành. Tô Hiến Thành là vị quan sống và phò tá cho triều đại vua Lí Anh Tông. Nhưng đến năm 1175 vua Lí Anh Tông bệnh nặng qua đời, trước khi mất vua Anh Tông đã nhờ Tô Hiến Thành phò tá cho người con Long Cán của mình lên ngôi vua và dốc lòng giúp đỡ nhà vua non trẻ cai trị đất nước, mong đất nước thịnh vượng, nhân dân ấm no.

Kể lại câu chuyện Một người chính trực
                 Kể lại câu chuyện Một người chính trực

Long Cán là con trai của Thái hậu họ đỗ, nhưng hoàng hậu Chiêu Linh lại dùng mọi cách mua chuộc chúng quan để con trai bà ta là Long Xưởng lên ngôi. Và để có thể dễ dàng thực hiện mưu đồ của mình thì bà ta phải thuyết phục được Tô Hiến Thành vì chỉ có sự giúp đỡ của ông thì Long Xưởng mới có thể thuận lợi lên ngôi. Biết Tô Hiến Thành là một con người cương trực, ngay thẳng nên không dễ dàng mua chuộc, Chiêu Linh thái hậu đã mang theo rất nhiều bạc vàng, vải lụa quý giá đến tặng cho vợ lẽ của Tô Hiến Thành.

Khi biết được sự việc thì Tô Hiến Thành đã nổi giận và bắt người vợ lẽ này mang bạc vàng trả lại cho hoàng hậu. Tô Hiến Thành đã phò tá, giúp đỡ để Long Cán lên ngôi vua, mà sau này là vua Lí Cao Tông sau này. Được sự giúp đỡ của Tô Hiến Thành, vị vua tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhanh chóng trưởng thành, có khả năng nắm giữ, cai trị giang sơn. Nhiều năm sau đó, Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, dù có dốc sức chạy chữa thuốc thang nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Trong khoảng thời gian này, quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày ngày ở bên chăm sóc, đỡ đần. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá vì bận việc lớn mà chưa từng đến thăm Tô Hiến Thành.

Một ngày nọ Thái hậu đến thăm sức của của Tô Hiến Thành nhưng cũng xin ý kiến của ông về việc hiền tài, tiến cử người tài năng có thể cùng nhà vua gánh vác chính sự. Thái hậu tuy có hỏi nhưng trong lòng cũng có sẵn đáp án đó chính là Vũ Tán Đường nhưng câu trả lời của Tô Hiến Thành làm cho thái hậu bất ngờ vì người mà ông tiến cử lại là Trần Trung Tá. Thái hậu đã hỏi tại sao lại chọn Trần Trung Tá, một người chưa từng đến thăm khi Tô Hiến Thành bệnh thì Tô Hiến Thành khẳng khái nói “Nếu chọn người chăm sóc giỏi thì ông sẽ chọn Vũ Tán Đường, còn chọn một vị quan tốt thì ông at sẽ chọn Trần Trung Tá”.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

KỂ CHUYỆN MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

KE CHUYEN MOT NGUOI CHINH TRUC

KỂ SÁNG TẠO TRUYỆN MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

TÔ HIẾN THÀNH

Tác giả

Related Posts