Hãy nêu nhận xét về cách dẫn dắt câu chuyện trong Chuyện người con gái Nam Xương?

Đề bài: Hãy nêu nhận xét về cách dẫn dắt tình tiết câu chuyện, những lời trần thuật và những lời đối thoại trong Chuyện người con gái Nam Xương

Về cách dẫn dắt câu chuyện: Nguyễn Du đã dựa vào một câu chuyện cổ dân gian  “Vợ chàng Trương”, nhưng khi đi vào tác phẩm của mình, Nguyễn Dữ đã có cách dẫn dắt câu chuyện chặt chẽ, hấp dẫn, hợp lí hơn. Diễn biến câu chuyện từ khi mở đầu đến kết thúc đều được dẫn dắt theo một trình tự hài hòa, hợp lí:

+Trước hết là nói về cuộc sống của Vũ Nương khi chồng chưa đi lính

+ Khi chồng đi lính

+Khi chồng đi lính trở về, nghe lời con trẻ Trương Sinh nghi ngờ vợ thất tiết

+ Không thể minh oan, Vũ  Nương đã trẫm mình xuống sông Hoàng Giang mà tự vẫn nhưng được Linh Phi cứu giúp

+Trương Sinh lập đàn giải oan, vợ chồng gặp mặt nhưng Vũ Nương không thể quay về chốn nhân gian.

Về cách trần thuật: Những lời trần thuật, đối thoại cũng được xây dựng khá thành công trong Chuyện người con gái Nam Xương:

+Trước hết phải kể đến những lời đối thoại của Vũ Nương và Trương Sinh: đó là những đối thoại khi Trương Sinh phải đi lính, Vũ Nương đã dặn dò, tiễn biệt chồng; đối thoại khi bị nghi oan thất tiết, không chung thủy; đối thoại khi Vũ Nương trở về khi Trương Sinh lập đàn giải oan. Qua sự đối thoại, tính cách nhân vật được bộc lộ, tình tiết câu chuyện được đẩy lên cao trào..

+ Những độc thoại nội tâm của Vũ Nương trước khi trẫm mình xuống sông Hoàng Giangà Thể hiện con người trong sạch, ngay thẳng của Vũ Nương.

 

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

VŨ NƯƠNG

TÌNH TIẾT CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG

CÁCH DẪN DẮT

NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT

VU NUONG

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!