Em hãy nêu vai trò của cây cối trong đời sống

Đề bài: Cây cối là chiếc nôi của nhân loại. Em hãy nêu vai trò của cây cối trong đời sống.

Chúng ta đang sống trong môi trường tự nhiên có đất, nước, có không khí, chính vì thế chúng ta cần phải có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ lá phổi xanh của đất nước, sinh vật nhỏ bé nhưng cũng mang lại cho chúng ta nhiều giá trị, chính vì thế          cây cối là chiếc nôi của nhân loại và nó có vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta.

Cây cối là những sinh vật nhỏ bé xung quanh chúng ta, nó có rất nhiều lợi ích cho con người, trước tiên nó để lại cho con người nhiều giá trị to lớn. Đem đến giá trị tốt hơn cho cuộc sống của mỗi người. Cây cối góp phần làm cho thiên nhiên trở nên đa dạng và phong phú hơn. Chính vì thế, câu cối mới là chiếc nôi của nhân loại, là bóng mát che trở tâm hồn của con người.

Đối với thiên nhiên nó là nguồn mát cho con người, tuy nhiên khi xét về mặt sinh quan nó góp phần làm nên cho con người nhiều điều có giá trị hơn, đem đến sự phong phú cho tất cả mọi người, mỗi người cần có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối, những cây dù to hay nhỏ, nó cũng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của con người.

Cây cối là cội nguồn của dân tộc, mang lại những giá trị to lớn đối với nhân loại, mang cho con người nhiều giá trị tốt đẹp, để cho con người có nhiều giá trị to lớn cho cuộc sống, tinh thần, là bóng mát che trở chúng ta.

Mỗi người chúng ta cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ cây cối xung quanh chúng ta, mỗi người cần phải có ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống, bảo vệ vẻ đẹp tâm hồn, thiên nhiên, phong phú cho đất nước.

Mỗi chúng ta cần phải có ý thức và hiểu được tầm quan trọng của cây cối trong việc bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Cây cối là nguồn mát làm dịu đi tâm hồn của chúng ta mỗi khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, nó là nguồn động lực to lớn cho mỗi con người, chính vì thế, mỗi chúng ta cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cây cối, bảo vệ sinh vật xung quanh chúng ta.

hinh-anh-dep-ve-thien-nhien-cay-coi-2

Cây cối là chiếc nôi của nhân loại, mỗi chúng ta đều sống trong môi trường thiên nhiên, ở đó có vô vàn cây cối, sinh vật sinh sống, chúng ta được sống và hòa hợp hơn với thiên nhiên, với đất nước, muốn sống trong môi trường xanh sạch đẹp, mỗi chúng ta cần phải có ý thức hơn trong việc bảo vệ những nguồn tài nguyên có sẵn trong cuộc sống, luôn tôn tạo những giá trị văn hóa của dân tộc, phát triển mạnh mẽ được nguồn tài nguyên quý giá của dân tộc Việt Nam.

Mỗi chúng ta đều cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh mình, biết ý thức bảo vệ những nguồn tài nguyên của dân tộc, biết tôn tạo và phát triển những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, luôn ý thức, nâng cao được vai trò trách nhiệm của chúng ta trong cuộc sống, văn hóa, giá trị đó để lại cho chúng ta nhiều giá trị cho cuộc sống của mình.

Cần phải ý thức, tự giác hơn trong việc bảo vệ cây cối, bảo vệ nguồn sinh vật của thiên nhiên, cần phải nâng cao, ý thức trách nhiệm của mình trước mọi sự vật trong cuộc sống, chính vì thế, mỗi cá nhân cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn trong cuộc sống của mình. Không ngừng nâng cao ý thức của mình trong việc tôn tạo những giá trị văn hóa của dân tộc.

Cây cối là nguồn tài nguyên quý giá của dân tộc Việt Nam, mỗi chúng ta cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, luôn nâng cao ý thức, bảo vệ những giá trị của cuộc sống, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mình trước những vấn đề của cuộc sống, tôn tạo giá trị tốt đẹp của dân tộc. Để từ đó phát triển mạnh mẽ nguồn tài nguyên, cải thiện xã hội, cải thiện môi trường sống của mình.

Mỗi chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống của chúng ta, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của chúng ta trước những vấn đề của cuộc sống, nâng cao được ý thức, trách nhiệm trước những giá trị văn hóa của dân tộc. Tôn tạo, cải thiên và ra sức bảo vệ nguồn tài nguyên sẵn có. Biết bảo vệ cây cối, những thứ xung quanh chúng ta, là điều mà chúng ta biết cải thiện và nâng cao được trách nhiệm cũng như cuộc sống của chính mình.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

VAI TRO CUA CAY COI TRONG DOI SONG

VAI TRÒ CỦA CÂY CỐI TRONG ĐỜI SỐNG

 EM HAY NEU VAI TRO CUA CAY COI TRONG DOI SONG

 EM HÃY NÊU VAI TRÒ CỦA CÂY CỐI TRONG ĐỜI SỐNG

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!