Em hãy chứng minh vai trò của rừng trong cuộc sống

Đề bài: Rừng mang lại nhiều lợi ích cho con người. Chính vì thế con người cần phải bảo vệ rừng. Em hãy chứng minh điều đó.

Trong cuộc sống chúng ta cần phải luôn luôn có ý thức và trách nhiệm giữ gìn tài nguyên của dân tộc. Một trong những nguồn tài nguyên vô giá của dân tộc đó là rừng. Rừng mang lại cho con người nhiều lợi ích, trước hết về môi trường sống. Chính vì thế con người cần phải bảo vệ rừng.

Rừng là nguồn tài nguyên quý giá của dân tộc, mỗi chúng ta cần phải có ý thức trách nhiệm với môi trường, với việc bảo vệ rừng, bảo vệ rừng là chính bảo vệ cuộc sống của chúng ta, mỗi người cần phải nêu cao tinh thần của mình trong việc bảo vệ rừng, rừng là nguồn tài nguyên quý giá, mỗi chúng ta cần phải ý thức và trách nhiệm hơn trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đó.

Rừng có rất nhiều lợi ích cho con người, trước hết phải kể đến đó là nó là nguồn tài nguyên quý giá, vô tận của một dân tộc, một quốc gia, nó là nơi bảo tồn những giá trị văn hóa, nhiều nguồn động vật quý hiếm, là nơi chứa đựng và là cảnh quan đẹp của dân tộc Việt Nam. Mỗi chúng ta cần phải có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống của mình, mỗi người đều cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trước những vấn đề của cuộc sống, nâng cao tinh thần và ý thức trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên của dân tộc.

Rừng là tài nguyên vô tận, quý giá, tuy nhiên nếu chúng ta có ý thức trong việc bảo vệ môi trường thì nó lại là nguồn tài nguyên quý báu nhất đối với mỗi chúng ta. Rừng là nơi chứa nhiều cây cối, có những cây lâu năm, quý giá. Chính vì thế mỗi chúng ta cần phải biết ý thức, và tự giác hơn trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ rừng, không chỉ là bảo vệ cuộc sống, mà nó còn nâng cao được môi trường, cải thiện được chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta.

images542057_dadangsinhhoc

Rừng là nguồn tài nguyên quý giá, chính vì thế mỗi cá nhân chúng ta cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng. Rừng là tài nguyên của dân tộc, nó được tôn tạo tự nhiên. Vì thế mỗi chúng ta cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường của mình. Bảo vệ môi trường là điều cần thiết và chúng ta nên làm để bảo vệ cuộc sống của mình.

Rừng không chỉ giúp chúng ta về mặt kinh tế, góp phần làm cho đất nước của chúng ta ngày càng giàu mạnh, nó còn giúp chúng ta phát triển được giá trị văn hóa, tôn tạo những giá trị quan trọng của dân tộc. Mỗi con người cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng, nó góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ tương lai của đất nước, luôn đề cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Nhà nước của chúng ta có rất nhiều chính sách quan trọng trong việc bảo vệ rừng, đó là luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ rừng, nâng cao trách nhiệm của mình trước những giá trị của cuộc sống, nâng cao giá trị của rừng, của tài nguyên đất nước. Mỗi giá trị đều được tạo nên từ những cái riêng biệt, nhưng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, to lớn cho tất cả mọi người, mang lại nhiều yếu tố cho con người.

Mỗi cá nhân là một ý thức, trăm người có trăm ý thức, chính vì thế mỗi người cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường sống của mình, nâng cao được ý thức trách nhiệm của mình trước những vấn đề của cuộc sống, phát triển mạnh mẽ được giá trị văn hóa của đất nước mình.

Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có rất nhiều hơn chưa có ý thức trong việc bảo vệ rừng, họ vẫn dùng mọi thủ đoạn để có thể chiếm đoạt rừng, khai thác trái phép, săn bắt động vật quý hiếm, nhằm hòng chiếm lợi nhuận cho bản thân. Đây là những hành động cần phê phán sâu sắc, cần có biên pháp hiệu quả để nâng cao được tinh thần, ý thức, trách nhiệm của mình trước những vấn đề của xã hội, của cuộc sống.

Mỗi chúng ta cần phải rat ay, góp sức trong việc bảo vệ lá phổi xanh của đất nước, bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi chúng ta. Môi trường trong lành hơn, điều kiện môi trường nhân sinh cũng được nâng cao. Chính vì thế mỗi cá nhân, tổ chức, cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường của chúng ta.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

VAI TRO CUA RUNG TRONG CUOC SONG CUA CHUNG TA

VAI TRÒ CỦA RỪNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

 EM HAY NEU VAI TRO CUA RUNG TRONG CUOC SONG CUA CHUNG TA

  EM HÃY NÊU VAI TRÒ CỦA RỪNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!