Em hãy bình luận về tinh thần dũng cảm

Đề bài: Em hãy bình luận về tinh thần dũng cảm trong cuộc sống

Trong cuộc sống mỗi chúng ta ai ai cũng phải trải qua rất nhiều những khó khăn và vất vả mà cuộc sống đem lại, tuy nhiên để chiến thắng những giây phút yếu mềm của mình, mỗi chúng ta cần phải có tinh thần dũng cảm, đối diện với chính những khó khăn thử thách đó và dành được thành quả tốt đẹp. Chính vì thế từ xưa đến nay tinh thần dũng cảm luôn được xã hội đề cao.

Tinh thần dũng cảm ở đây được hiểu là có tinh thần dám đối mặt với khó khăn, thử thách để dành được mục tiêu hay giúp đỡ một người nào đó trong xã hội, tất cả những biểu hiện của tinh thần này là dám đấu tranh để có quyền lợi cho mình, cho xã hội. Luôn có tinh thần dũng cảm vượt qua biết bao khó khăn để đạt được những thứ mà mình mong muốn.

Tinh thần dũng cảm từ xưa đến nay luôn luôn được xã hội đề cao, nó xuất phát từ nhiều cá nhân trong xã hội, tinh thần dũng cảm sẽ được quý trọng và cần phải tích cực phát huy nó mỗi ngày. Bản thân mỗi chúng ta cần phải có ý thức hơn trong việc tu dưỡng và rèn luyện bản thân, luôn tích cực, chủ động, dám đấu tranh để có được quyền lợi cho chính mình, dũng cảm vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.

NHư chúng ta đều thấy trong xã hội, tinh thần dũng cảm được thể hiện trong việc chúng ta dám đối mặt với khó khăn trong cuộc sống để có được thành công, những người anh dũng luôn dũng cảm đấu tranh để bảo vệ đất nước. Mỗi người chúng ta đều có thể thấy được điều đó thông qua những anh hùng luôn hết mình vì đất nước, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Mỗi chúng ta đều có thể thấy trong các cuộc kháng chiến của đất nước, với tinh thần anh dũng, quả cảm, dám đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm, khó khăn của trận chiến để dành được độc lập, bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nước. Chính những điều đó là một tấm gương sáng cho mỗi chúng ta học tập và noi theo. Những vị anh hùng luôn anh dũng cho sự nghiệp của đất nước, luôn hy sinh hết mình vì độc lập tự do của dân tộc, mang trong mình tinh thần kiên cường, bất khuất vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm để có thể dành được độc lập, tự do cho dân tộc của mình.

Mỗi chúng ta cần phải biết học hỏi và phát huy tinh thần anh dũng trong cuộc sống. Như chúng ta đều thấy con đường đến với thành công không phải là con đường thẳng tắp, mà trên đó còn có nhiều vết gai, trải đầy những khó khăn, thử thách. Lúc đó đòi hỏi chúng ta cần phải có tinh thần anh dũng, kiên cường, bất khuất trước những vấn đề của cuộc sống, luôn đề cao được tinh thần anh dũng trong bản thân, mang lại những điều tốt nhất cho mình và xã hội.

Nếu có tinh thần anh dũng, khi gặp khó khăn chúng ta sẽ không cảm thấy sợ hãi, nản chí hay những giây phút yếu mềm. Tinh thần anh dũng luôn giúp chúng ta có nhiều động lực hơn trong cuộc sống, luôn biết sáng tạo, đề cao tinh thần sống và phát triển mạnh mẽ được bản thân. Dám đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống để đạt được mục tiêu của mình.

Trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương sáng, họ luôn anh dũng kiên cường dũng cảm vượt qua biết bao thử thách trong cuộc sống như chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của đất nước Việt Nam, bác đã anh dũng, kiên cường, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần để mang lại được tự do, độc lập cho dân tộc, cho đất nước.

dung cam

Bác ra đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc ra, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, nhưng với tinh thần anh dũng, bác luôn cố gắng vượt qua nó để vì mục tiêu lớn cho dân tộc của mình, đối mặt với khó khăn, với biết bao nhiêu nguy hiểm để mang lại được nhiều vinh quang, thành quả ngọt ngào cho đất nước Việt Nam.

Với cương vị là học sinh, chúng ta cần phải học hỏi và phát huy mạnh mẽ tinh thần anh dũng, quả cảm của mình trước cuộc sống, luôn đề cao tinh thần anh dũng, đối mặt với khó khăn để hoàn thành tốt được công việc, học tập, cũng như rèn luyện bản thân mình nhiều hơn nữa.

Cần phải có thái độ nghiêm khắc trong việc rèn luyện bản thân, cần có thái độ phê phán với những cá nhân nhút nhát, e sợ, thờ ơ trước những vấn đề của cuộc sống, có thái độ ghẻ lạnh. Khi gặp người đang gặp khó khăn thì thờ ơ, nhút nhát mà không dám giúp đỡ.

Mỗi chúng ta cần phải tích cực rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, phải rèn luyện và phát huy tinh thần anh dũng của dân tộc, đề cao ý thức cá nhân trước những vấn đề của xã hội.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

Em hãy bình luận về tinh thần dũng cảm

Em hãy bình luận về tinh thần dũng cảm của con người

Em hãy bình luận về tinh thần dũng cảm trong cuộc sống

Em hãy bình luận về tinh thần dũng cảm của con người trong cuộc sống

Tác giả

Related Posts