Điểm nhìn cảnh thu của tác giả có gì đặc sắc? Từ điểm nhìn đó tác giả đã bao quát cảnh thu như thế nào?

Đề bài: Em hãy nêu ra điểm nhìn cảnh thu của tác giả có gì đặc sắc? Từ điểm nhìn đó tác giả đã bao quát cảnh thu như thế nào?

Khi sáng tác lên một tác phẩm, mỗi người  đều phải sáng tác cho mình những chất lieu, cách quan sát, điểm nhìn, qua những cảm nhận tinh tế và sâu sắc nhất, hình ảnh đó gợi lại cho người đọc nhiều xúc cảm trước những quan sát, từ những điểm nhìn riêng và sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.

Chính những điều đó điểm nhìn mà để tác giả cảm nhận đó là cái sâu sắc và tinh tế nhất, điểm nhìn toàn diện và hấp dẫn gợi lại cho người đọc nhiều cảm xúc trước khung cảnh thiên nhiên, tác giả đang dần cảm nhận được hương vị của mùa thu trong cái nhìn sâu sắc tinh tế nhất, qua cách nhìn đầy thiện cảm, cảm nhận sâu sắc toàn diện bao quát được toàn bộ khung cảnh của mùa thu. Muốn cảm nhận được khung cảnh của mùa thu, được hương vị,quan sát được những hình ảnh của mùa thu thiên nhiên, hình ảnh của chiếc áo, với những chiếc lá vàng, rơi xuống ao thu, đó là cảm nhận mà tác giả quan sát từ trên cao xuống.

Điểm nhìn mà tác giả quan sát cảnh thu ở đây là điểm nhìn bên trong, điểm nhìn bên ngoài và điểm nhìn zero, ở đây với sự quan sát tinh tế, qua tất cả các điểm nhìn trần thuật, tác giả đã cảm nhận được sâu sắc khung cảnh của thiên nhiên, từ trên cao nhìn xuống chiếc ao thu, với chút gợn tý, nhìn từ thấp lên cao để nhìn được bầu trời xanh, rồi quan sát trực diện để biết được ngõ trúc, vắng khách…

Với điểm nhìn toàn diện, tác giả đã bao quát được toàn bộ khung cảnh của mùa thu đất nước, hình ảnh tinh tế, hấp dẫn gợi lại cho người đọc biết bao nhiêu xúc cảm sâu sắc trước những quan sát tinh tế, gợi lại cho người đọc nhiều giá trị to lớn, biết bao nhiêu quan sát tinh tế trước khung cảnh thiên nhiên, rộng lớn, mênh mông, bao la, trước hình ảnh của thiên nhiên đất nước. Mùa thu trước quan sát của tác giả nhẹ nhàng, tình tế, hấp dẫn tâm hồn của người đọc trước hình ảnh đó, một hình ảnh nhẹ nhàng, mang lại nhiều xúc cảm sâu sắc và tinh tế nhất.

Điểm nhìn mà tác giả lựa chọn đã mang lại cho tác phẩm một cái nhìn toàn diện, tinh tế và đầy sáng tạo, với những quan sát nhẹ nhàng, tinh tế.

Từ khóa tìm kiếm

Điểm nhìn trong bài cảnh thu

em hãy nêu lên điểm nhìn trong bài cảnh thu

 Nêu Điểm nhìn trong bài cảnh thu

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!