Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Suy nghĩ của anh chị về truyền thống này?

Đề bài: Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Theo anh chị truyền thống đó có được tiếp nối trong thực tế cuộc sống của xã hội ta hiện nay không?

Truyền thống văn hóa của dân tộc là một trong những truyền thống cao đẹp, chúng ta cần phải cải thiện, nâng cao và giữ gìn nó mỗi ngày, chính lý do đó mà trong cuộc sống nhiều người đã đặt câu hỏi dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo và truyền thống đó có được tiếp nối trong xã hội hay không. Và chắc chắn câu trả lời sẽ là có, bởi nó được tiếp nối qua nhiều thế hệ của chúng ta.

Truyền thống tôn sư trọng đạo là truyền thống mà chúng ta phát triển mỗi ngày, nó là một trong những truyền thống để lại nhiều giá trị cao đẹp cho cả dân tộc, nó phát triển và để lại cho dân tộc nhiều giá trị văn hóa, tinh hoa của dân tộc Việt Nam, một trong những tinh hoa đó là biết sống và tạo nên những giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Truyền thống này đã được hình thành từ xưa đến nay, trở thành một trong những truyền thống cao đẹp, để lại giá trị văn hóa, truyền thống của mỗi chúng ta, tạo nên những giá trị văn hóa, tôn tạo những giá trị cao đẹp của dân tộc. Giá trị đó được đúc kết và thử nghiệm qua ngàn đàn nay.

Qua nhiều năm qua mà những giá trị đó vẫn trường tồn, mà mỗi ngày đều được chúng ta đúc kết, giữ gìn và phát huy mỗi ngày, giá trị đó để lại cho con người nhiều giá trị cao đẹp từ cuộc sống, biết sống và biết sống đúng đắn theo như lời dạy của câu tục ngữ trên đã nói. Biết yêu thương, biết sống và cần phải được tôn tạo những giá trị văn hóa, phát triển hơn nữa hệ thống văn hóa, giá trị văn hóa và những thành quả cao đẹp của dân tộc.

Luôn tạo nên những giá trị to lớn, biết làm nên những truyền thống đạo đức, biết giữ gìn và coi trọng nó. Nó là lời khuyên hữu ích khuyên nhủ mỗi chúng ta cần phải biết chân trọng những giá trị văn hóa, biết ơn những người thầy, người cô đã trèo lái con thuyền tri thức, dạy chúng ta những lời hay lẽ phải trong cuộc sống, dạy chúng ta những điều có ích cho xã hội.

suy nghi ve tinh than ton su trong dao

Tôn sư trọng đạo là tôn trọng những giá trị văn hóa cao đẹp, biết tôn trọng, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa cao đẹp của mình mỗi ngày. Biết tôn tạo giá trị văn hóa, phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa, cần vận dụng những kiến thức, kĩ năng mà chúng ta đã được học được vào cuộc sống.

Điều đó tạo nên những giá trị cao lớn trong cuộc sống, giá trị đó tạo nên niềm yêu thương, sự hạnh phúc, biết tôn trọng những gì đã diễn ra, biết sống là chính mình, cần giữ gìn và phát huy những giá trị của câu nói trên đã đề cập đến. Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp. chúng ta cần phải phát triển và nâng cao bản thân mỗi ngày, đều đó mang lại nhiều ý nghĩa to lớn, để cho chúng ta những giá trị văn hóa, phát triển bản thân mỗi ngày. Phát triển bản thân mình mỗi ngày, đưa đến cho chúng ta những tinh hoa, văn hóa, và giá trị của bản thân mình nhiều hơn nữa.

Đạo lý trên đã nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải ý thức được trách nhiệm và giá trị của những đạo lý, truyền thống của dân tộc, những câu nói đó để lại cho chúng ta biết sống đúng đắn, hạnh phúc và tạo nên những điều có ích, mang lại được nhiều giá trị văn hóa, đạo đức, tôn tạo thêm cuộc sống, giá trị của cuộc sống, mang lại nhiều tinh hoa và văn hóa cho bản thân, phát triển hệ thống tư duy, cải thiện được cuộc sống của mình mỗi ngày.

Truyền thống tôn sư trọng đạo đã được đúc kết và truyền từ đời này đến đời khác, nó trải qua bao nhiêu thời kì nó vẫn luôn đúng, được trải nghiệm đúc kết qua nhiều thời kì, để từ đó chúng ta có ý thức hơn với trách nhiệm của mình trước cuộc sống.

Trong cuộc sống chúng ta thấy truyền thống tôn sư trọng đạo được biểu hiện ở chỗ, nhà nước vẫn luôn giữ gìn và truyền đời những giá trị văn hóa được truyền từ đời này qua đời khác, ngày giáo Việt Nam đây cũng là một trong những truyền thống cao đẹp của dân tộc, ngày này được thể hiện truyền thống quý trọng, biết giữ gìn, những tinh hoa, biết quý trọng những công lao to lớn của dân tộc, biết ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng ta thành người.

Mỗi chúng ta cần phải phát triển bản thân mỗi ngày, cần phải ý thức được trách nhiệm của mình trước cuộc sống, cần biết tôn tạo giá trị văn hóa, biết yêu thương, cải thiện và tôn tạo giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, cần phải biết phát huy những truyền thống cao đẹp đó để tạo nên tinh hoa cho dân tộc của mình.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

SUY NGHI CUA ANH CHI VE VAN DE TON SU TRONG DAO

SUY NGHĨ CỦA ANH CHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

SUY NGHI CUA ANH CHI VE VAN DE TON SU TRONG DAO TRONG XA HOI VIET NAM

SUY NGHĨ CỦA ANH CHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!