Bình luận về câu nói của Tố Hữu: “Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn”

Đề bài: Em hãy bình luận về câu nói của Tố Hữu: “Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn”

Tố Hữu là tác giả có rất nhiều tác phẩm hay trong các sáng tác của ông, ông luôn day dứt về lý tưởng sống cách mạng, cách phụng sự của mình đối với đất nước, với dân tộc. Tố Hữu đã từng day dứt: “Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn”.

Sống đẹp ở đây được hiểu là lối sống đúng đắn, không phải lối sống chỉ biết nghĩa cho mình mà sống đẹp ở đây được hiểu là biết nghĩ, biết lo lắng quan tâm đến tất cả mọi người, sống đẹp luôn đi liền với việc biết lo nghĩa, chú trọng đến những điều to lớn của dân tộc, của quốc gia, cái đẹp của lối sống đẹp là biết nghĩ tới cộng đồng, biết nghĩa cho người khác, chính vì thế, sống đẹp giúp cho chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống, sống đẹp là sống có mục đích, có ý tưởng sống.

Sống đẹp luôn có mục đích sống rõ ràng, sống có lý tưởng, có ý nghĩa mang lại lối sống lành mạnh cho cuộc sống của chúng ta, sống đẹp luôn đi liền với những trải nghiệm, với cuộc sống, sống luôn hướng tới cái chung, với những ước mong của đất nước. Trong bài thơ này, Tố Hữu đã đề cập đến lối sống đẹp và muốn hướng tới lý tưởng của những người chiến sĩ cách mạng.

Những người luôn gắn bó trách nhiệm và tinh thần của mình trước những vấn đề của đất nước, lý tưởng sống luôn được đề cao, thể hiện lối sống lành mạnh, có ích cho xã hội, cho cuộc sống của mình.

Sống luôn hướng tới cái chung, hướng tới lý tưởng của dân tộc, chính vì thế dân ta mới luôn day dứt trước những vấn đề chung của xã hội  và toàn bộ lý tưởng chung đối với đất nước.

Những con người có lối sống đẹp là những con người có lý tưởng sống cao đẹp, luôn biết suy nghĩ đến người khác, luôn trăn trở trước những vấn đề của cuộc sống, biết tạo dựng ra nhiều giá trị sống cao đẹp, tạo dựng được niềm tin, giá trị sống có giá trị.

Người có lối sống đẹp là con người thanh cao, luôn biết lo nghĩ cho người khác, luôn trăn trở cho những vấn đề của người khác, luôn quan tâm trăn trở trước những vấn đề của cuộc sống, luôn sáng tạo, tạo nên những thành quả quan trọng, hữu ích cho mỗi chúng ta.

Luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình trước cuộc sống, sống đẹp là biểu hiện của lối sống có lý tưởng, sống luôn biết nhìn trước, nhìn sau, luôn trăn trở, lo âu cho những vấn đề của cuộc sống. Người có lý tưởng sống cao đẹp là người sẽ nhận được nhiều điều từ cuộc sống, họ sẽ cảm thấy cuộc sống có nhiều điều có giá trị, có ý nghĩa hơn trong cuộc đời của mình.

Người sống đẹp là người luôn biết quan tâm, trăn trở, đồng cảm cho nỗi thống khổ, nỗi đau của người khác.  Mỗi chúng ta cần phải biết sống có mục đích, sống có lý tưởng, luôn thể hiện được bản thân mình trong mọi hoàn cảnh, luôn mang trong mình lối sống lành mạnh, có mục đích, đề cao tinh thần yêu thương, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.

tra-loi-cau-hoi-song-dep-la-the-nao-hoi-ban

Sống đẹp luôn đi liền với những trăn trở, trải nghiệm và làm nên những điều tốt nhất cho mình và xã hội, cuộc sống luôn gắn bó và giúp chúng ta hiểu ra được những vấn đề nổi bật của xã hội, đề cao được con người, giá trị sống cao đẹp của mỗi chúng ta. Lối sống đó đã trở thành quy chuẩn và giá trị cao đẹp cho mỗi chúng ta.

Sống luôn phải biết phục vụ cho sự phát triển chung của toàn xã hội, sống có mục đích rõ ràng, thể hiện được quan điểm, giá trị, và giá trị đích thực của cuộc sống. Mỗi chúng ta đều phải cố gắng thể hiện cho mình lối sống có mục đích, lối sống đẹp của mình cho toàn xã hội.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

GIAI THICH CAU OI SONG DEP LA THE NAO HOI BAN

GIẢI THÍCH CÂU ÔI SỐNG ĐẸP LÀ THẾ NÀO HỠI BẠN

EM HAY GIAI THICH CAU OI SONG DEP LA THE NAO HOI BAN

EM HÃY GIẢI THÍCH CÂU ÔI SỐNG ĐẸP LÀ THẾ NÀO HỠI BẠN

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!