Bình luận câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Đề bài: Bình luận câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ tài giỏi của dân tộc Việt Nam, là danh nhân văn hóa của thế giới mà còn là một tác gia văn học của nền văn học Việt Nam. Tuy không nhận mình làm nhà thơ, nhà văn nhưng Bác cũng có quan điểm trong sáng tác. Trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh Bác nhận định rằng: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Trước hết ta cần phải hiểu rõ về nhận định của Bác. Xưa nay vốn nói mặt trận là mặt trận chính trị quân sự, là nơi của những bàn hội nghị nhiều bên, là chiến tranh bom đạn, là người ngã máu chảy. Còn văn chương nghệ thuật thuộc về yếu tố tinh thần, dùng để nói lên những câu chuyện trong đời sống. Thế nhưng trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh thì văn học nghệ thuật cũng là một mặt trận lớn dùng để đấu tranh tư tưởng với kẻ thù và cổ vũ tinh thần yêu nước căm thù giặc của nhân dân ta. Những người nghệ sĩ giờ đây không đơn thuần là nghệ sĩ nữa mà còn là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Nói chung ý nghĩa câu nói muốn thể hiện rằng sức mạnh, vai trò của văn chương trong điều kiện chiến tranh. Văn chương trở thành một bộ phận của chính trị, là vũ khí đắc lực cho cuộc chiến dân tộc.

van hoa

Và trên thực tế thì quả thực văn chương của ta đã làm được như lời nhận định của người. Trước hết trong văn chương Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn biết đến những tác phẩm gây tiếng vang như Tuyên ngôn độc lập, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Không có gì quý hơn độc lập tự do…Những tác phẩm ấy giúp đấu tranh tư tưởng với kẻ thù, tố cáo tội ác của chúng và khẳng định lòng yêu nước của nhân dân ta. Ngoài ra các văn nghệ sĩ cũng sáng tác ra những tác phẩm phục vụ cho cách mạng, những truyện ngắn như Vợ chồng A phủ, Vợ nhặt, Chí Phèo…và các bài thơ như Tây Tiến, Đất Nước, Việt Bắc… đều cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân và tố cáo tội ác của giặc

Như vậy có thể thấy, nhận định người Hồ Chí Minh vô cùng hợp thời điểm. Chiến tranh thì tàn ác, không có gì quý hơn, mạnh mẽ hơn ý chí của con người. Để ý chí vững thì chỉ có những yếu tố tinh thần là liều thuốc tốt cho ý chí con người. Và sự thật là nhân dân ta đã kiên cường bất khuất, quét sạch quân giặc hung hãn, lấy lại nền hòa bình độc lập.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

HỒ CHÍ MINH

VAN HOC NGHE THUAT LA MAT TRAN

VĂN HÓA NGHỆ THUẬT LÀ MẶT TRẬN 

CÂU NÓI HỒ CHÍ MINH

Related Posts